25 Kasım 2015 Çarşamba

Dikkat ! 10 - 24 Temmuz 2019 Kaostan da Öte !

10 Temmuz 2019 -23 katsayısıyla Kaosdan da öte bir tarih olabilir. Bu tahminler transitlere (gezegenler) göre yapılmaktadır. Çeşitli tarihlerde doğmuş kişilerin Natal (Doğum) haritaları da transitler kadar karşılaştıkları kişileri etkilemektedir. Dünyada yaşayan tüm kişilerin Natal haritaları bilinmediğinden  tahminlerimizde sapmalar olabilir. Şüphesis her şeyi bilen yoktan var eden ALLAH'tır.

Hatırlayacak olursak 26 Ağustos 2015 için -18 katsayısıyla Kaos olabilir demiştik. Gerçekten de Ağustos ve onu takip eden Eylül ve Ekim aylarında terör olayları tırmandı. Ülkemiz açısından Çözüm süreci son buldu, PKK saldırıları arttı, tüm dünyada terör olayları arttı, Işid saldırılarını arttırdı. Dolayısıyla 2015 yılı geçmiş diğer senelere oranla daha sert geçti. (haftalık burç 2015) (senelik burç 2015)

Yazımda önümüzdeki 4 yılın en düşük ve en yüksek katsayılarına sahip tarihlerin yorumları yer almaktadır. En altta Detay bölümündeki tablolarda yazımı kısa tutmak için en mantıklı olasılıkları ele aldım. Bunların haricindeki olasılıkları da okuyan kişiler çıkartabilir. (aylık burç 2015)

Özet  
********************
Yıl 2016
********************
2016 yılında bütün gezegenlerin yüksek katsayıya sahip olduğu nadir günler şunlardır: 04, 29 Şubat, 02, 22, 23 Mart, 13 Nisan ve 30 Aralık. Bu günler arasında 29 Şubat, 02 ve 22 Mart günlerinin toplam katsayısı en yüksektir.
2016 yılınının en olumsuz günü : 22 Haziran (-12)
2016 yılının en düşük katsayıdaki gezegenleri: 13, 15, 16, 24, 27, 29, 30 Haziran, 01, 03, 04, 05 Temmuz Satürn (-3) / 06 Kasım Ay (-3), Mars (-3) / 03 Aralık Venüs (-3)
2016 yılının en yüksek katsayıdaki göksel objesi: 05, 07 Aralık Güneş (+7) 

29 Şubat 2016
Rusya, Amerika, İsrail, Filistin, Türkiye, Çin, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin askeri güçleri, her türlü iletişimleri, teknolojik güçleri artabilir. Yay burcu yabancı ülke ve kültürden kişileri yani mültecileri simgelediğinden mültecilerle ilgili olumlu çalışmalar olabilir. Suriyenin de disiplinli çalışmalardan olumlu etkiler alma olasılığı mevcuttur. (haftalık burç 2016)

02 Mart 2016
Suriye içinde vatani konularda olumlu gelişmeler olabilir. Yay burcunu sembolize eden mültecilerle ilgili konularda da olumlu gelişmeler olabilir. (aylık burç 2016)

22 Mart 2016
İngiltere, Afganistan, Mısır, Nijerya, Japonya, Kuzey Kore, Arnavutluk, Türkmenistan, Tunus / MHP /  IMF, FED, AB (Avrupa Birliği), BM (Bireleşmiş Milletler) / Suriye Başkanı Esadın olumlu etkiler alması olasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlunun sosyal ve siyasi konulardan, disiplinli çalışmalardan olumlu ama yabancı ülke ve kültürlerden, hukuk ve yasalardan, fanatik kişilerden olumsuz etkiler alması olasıdır. (senelik burç 2016)

22 Haziran 2016
Merkür ve Satürnden olumsuz etkiler alan ülkeler Merkür ve Satürnden olumlu etki alan ülkelere dikkat etmeleri gerekebilir. Yani Ermenistan, Yemen, Ukrayna / PKK, PYD / Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu gibi ülkeler, gruplar, kişiler Filistin, Irak, Lübnan, Çin, İsrail, Kuveyt, Suriye, Suudi Arabistan, Libya, Türkiye, Makedonya, Rusya / CHP / NATO gibi ülkelere, gruplara dikkat etmeleri gerekebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu 22 Haziran günü bir takım engel, yasak ve bunalımlarla (CHP.den kaynaklı, vs) karşı karşıya kalabilirler. PKK, PYD gibi terör örgütlerinde de bunalımlar yaşanabilir. Uzun ve kısa yollarda, toplu taşıma araçlarında (Uçak, otobüs, metro, vs) iletişim kazaları ve bunalımlar yaşanabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu büyük bir ihtimalle Suriyeden, Rusyadan da olumsuz etkiler alabilir. (haftalık burç 2017)

22 Haziran günü burç bazında bakılınca en olumsuz etkileri İkizler, Yay, Başak ve Balık burçlarının aldığı görülmektedir. İkizler ve Yay burçlarını sembolize eden uzun ve kısa yollara, toplu taşıma araçlarına (uçak, otobüs, metro, vs) dikkat edilmesi gerekebilir. Uzun ve kısa yollarda kazalar, saldırılar, bunalımlar olma olasılığı mevcuttur. Ayrıca Akrep burcunu sembolize eden yer altındaki fay hatları da Marsın ve Uranüsün olumsuz etkisi ile hareketlenebilir. Bu durum da irili ufaklı depremlere yol açabilir. Akrep burcu gizli saklı işleri ve örgütleri de simgelediğinden bu örgütler de Mars ve Uranüsden olumsuz etkiler alabilir. (aylık burç 2017)

13, 15, 16, 24, 27, 29, 30 Haziran, 01, 03, 04, 05 Temmuz Satürnden olumsuz etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Güneşi ve Marsı İkizler, Başak, Yay, Balık olanlar / Ermenistan, Yemen, Ukrayna / PKK, PYD / Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu

06 Kasım Ay ve Marsdan olumsuz etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Güneşi ve Marsı Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık olanlar / Japonya, Kuzey Kore, İngiltere, İtalya, İsrail, KKTC, Türkmenistan, Afganistan, Tunus, Libya, Ukrayna / CHP, MHP / IMF, FED, AB (Avrupa Birliği), BM (Bireleşmiş Milletler) / PYD / Obama, Suriye Başkanı Esad

03 Aralık Venüsden olumsuz etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Güneşi ve Marsı Koç, Boğa, Terazi, Akrep olanlar / Filistin, Türkiye, Suriye, Türkmenistan / AB (Avrupa Birliği), NATO.

05 ve 07 Aralık Güneşden olumlu etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Marsı Koç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Kova, Balık olanlar / Filistin, Irak, Lübnan, Amerika, Almanya, Fransa, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Çin, İsrail, Suudi Arabistan, Kuveyt, İtalya, KKTC, Ermenistan, Ukrayna, Türkiye, Suriye, Makedonya, Yunanistan, Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Rusya, Libya, Belçika, Işid, İran, Yemen  / CHP, HDP, AKP / NATO.

********************
Yıl 2017
********************
2017 yılında bütün gezegenlerin yüksek katsayıya sahip olduğu nadir günler şunlardır: 15, 17, 19, 20 Ocak, 02 Ekim. Bu günler arasında 17 Ocak 2017 gününün toplam katsayısı en yüksektir.
2017 yılınının en olumsuz günü : 22 Mayıs (-17)
2017 yılının en düşük katsayıdaki gezegenleri: 22 Mayıs Ay (-4), Jüpiter (-4)
2017 yılının en yüksek katsayıdaki gezegenleri: 20 Şubat Ay (+7), 08 Ekim Plüto (+7), 10 Ekim Satürn (+7)

17 Ocak 2017
17 Ocak günü her türlü ulaşım (uzun ve kısa yollar, uçak, metro, vs), ticari konular, internet, eğitim-öğretim, yabancı ülke ve kültürden kişiler, hukuk ve yasalar, din, felsefe ve inançlarla ilgili konular çok olumlu etkiler alabilir. 17 Ocak günü IMF ve FED gibi para kuruluşları ile İngiltere ve Mısır çok olumlu etkiler alabilirler. 17 Ocak günü Güneşi ve Marsı Başakda olan Ukraynanın olumlu etkiler alması olasıdır. Ayrıca bu günde her türlü hizmetler, işçi ve çalışanlar, devlet kurumları ve şirketler de çok olumlu etkiler alabilir. Bu arada Işid ve İranın da güçlenmeleri, olumlu etkiler alma olasılıkları mevcut. (senelik burç 2017)

22 Mayıs 2017
(Suriye yine karışabilir !)
Suriye ve Irak vatani konulardan, yabancı ülke ve kültürlerden, fanatik kişilerden olumsuz yönde etkilenebilir. 22 Mayıs günü burç bazında bakılınca en olumsuz etkileri Yengeç ve Oğlak burçlarının aldığı görülmektedir. Yengeç ve Oğlak burçlarını sembolize eden vatani konulara, Başkan, patron ve otorite sahibi kişilere dikkat edilmesi gerekebilir. Güneşi Oğlak ve Marsı Yengeç olan IMF ve FED gibi para kuruluşları sorumsuz ülkelerden olumsuz olarak etkilenebilir. Akrep burcunu sembolize eden yer altındaki fay hatları da Uranüsden olumsuz etkiler alabilir ve depremlere yol açabilir. Gizli saklı grup ve örgütler de Uranüsden olumsuz etkiler alabilir. (haftalık burç 2018)

08 Ekim 2017
(Işid Plütondan alacağı etki ile daha da güçlenebilir !)
08 Ekim günü Plütondan olumlu etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Marsı Koç, Boğa, Yengeç, Başak, Terazi, Akrep, Oğlak, Balık olanlar / Japonya, Kuzey Kore, İngiltere, İtalya, Belçika, Filistin, Türkiye, KKTC, Işid, Suriye, İran, Irak, Türkmenistan, Tunus, Nijerya, Ukrayna, Makedonya, Lübnan, Yemen, Afganistan, Mısır, Yunanistan, Ermenistan, Arnavutluk / PYD / MHP / IMF, FED, AB (Avrupa Birliği), BM (Bireleşmiş Milletler), NATO.

08 Ekim günü bu ülkeler ve gruplar Plütondan olumlu etki alırken Uranüsden ise olumsuz etkiler alabilirler. Yani bu ülke ve gruplar güçlenirken, Uranüsü sembolize eden onlara göre asi ve aykırı kişiler de bu ülke ve gruplara olumsuz etkiler verebilir. Örneğin 08 Ekim 2017 tarihinde Işid içinde bir güçlenme olurken Işide göre asi ve aykırı kişiler de Işidi olumsuz etkilemeye çalışabilir. Aynı şey Filistin, Türkiye ve yukarda adı geçen diğer ülke ve gruplar için de geçerli olabilir. Işid 08 Ekim 2017 tarihine kadar varlığını korursa atom bombası imal edecek kadar güçlenebilir. Çünkü Plüton aynı zamanda nükleer enerjiyi ve atom bombasını da simgeler. (aylık burç 2018)

27 Şubat 2017'den itibaren 11 sene Uranüs Boğa ve Akrep burçlarını huzursuz edebilir !
27 Şubat 2017'de Uranüs 22.00 derece Koç burcunda olup Boğa burcuna çok yaklaştığından Uranüsün etkisini bu tarihten itibaren artık Boğa burçları ve Boğanın 180 derecesindeki Akrep burçları da hissedecektir. Uranüs Koç burcunda düşük katsayıda iken Koç burcunu sembolize eden asker, polis ve güvenlik birimlerini, Yengeç burcunu sembolize eden vatani konuları, Terazi burcunu sembolize eden sosyal ve siyasi konuları ve Oğlak burcunu sembolize eden ülkelerin Başkan, patron ve otorite sahiplerini huzursuz etti. Uranüs Koç burcunda yüksek katsayıda iken ise Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçların sembolize eden şeylerde özgün çalışmalar ve özgürlük arttı. Şimdi sıra Boğa ve Akrep burcunu sembolize eden para konularına, ülkelerin mal-mülk ve topraklarına, ülkelerin yer altı ve üstü kaynaklarına (petrol, doğalgaz, vs), gizli saklı işlere ve bu işleri yapanlara geldi. 27 Şubat 2017'den itibaren özgürlükçü kişiler para konularıyla uğraşan kişileri, ülkelerin toprak paylaşımlarıyla ilgili konularını, ülkelerin sahip oldukları kaynakları, yapılan gizli saklı işleri ve örgütleri olumsuz etkileyebilir. Üstelik Uranüs yüksek katsayıda olsa da Boğa burcu Uranüsün rahat etmediği bir burç olduğundan Boğadan çıkana kadar yani 26 Nisan 2026'ya kadar Boğa ve Akrep burcunu sembolize eden şeyleri huzursuz edecektir. Uranüsün Boğadaki etkisini iyice yitirmesi Uranüsün 08.00 derece İkizlerde olana kadar 25 Nisan 2028'i bulabilir. Yani Boğa ve Akrep burçları için 2017'den itibaren kocaman bir 11 sene Uranüslü yıllar mevcut olacaktır. Allah bütün Boğa ve Akrep burçlarına kolaylık versin. Natal Güneşlerinin katsayısı düşük (Yani Natal Güneş olumsuz açılar alıyorsa) Boğaların ve Akreplerin kalp sağlığına dikkat etmeleri yerinde olur. (senelik burç 2018)

Boğa burcu olan İsrail, Akrep burcu olan Filistin ve Türkiye  27 Şubat 2017 tarihinden itibaren özgürlükçü kişilerden olumsuz etkiler alabilir. Uranüsden gelen bu olumsuz etkiyi nötürlemek için İsrail Boğanın olumlu özelliklerinden olan sevgi dolu ve paylaşımcı olması fazla talepkar olmaması, Akrep burcu olan Filistin ve Türkiye'nin ise katı ve yıkıcı olmaması, olumlu yeniliklere, reformlara açık olması  gerekmektedir. Kısaca diyebiliriz ki İsrail'in talepkar olması Filistin yada Türkiye'nin yıkıcı ve ölümcül olmasına yol açabilir. (haftalık burç 2019)

********************
Yıl 2018
********************
2018 yılında bütün gezegenlerin yüksek katsayıya sahip olduğu nadir günler şunlardır: 11, 13, 14, 17, 18 Ocak, 13 - 17, 21, 24 - 28 Şubat, 01, 02, 06 Mart, 16, 17 Nisan. Bu günler arasında 11 Ocak 2018 gününün toplam katsayısı en yüksektir.
2018 yılınının en olumsuz günü : 12 Eylül (-18)
2018 yılının en düşük katsayıdaki gezegenleri: 12 Eylül Ay (-5)
 
11 Ocak 2018
11 Ocak günü Japonya, Kuzey Kore, Çin, Rusya, İngiltere, İtalya, Belçika, Işid, İran, Yemen, İsrail, KKTC, Türkmenistan, Suudi Arabistan, Kuveyt, Afganistan, Ermenistan, Tunus, Libya, Mısır, Nijerya, Arnavutluk, Ukrayna gibi ülkeler yabancı ülke ve kültürlerden, vatani konulardan, idealist kişilerden olumlu etkiler alabilirler. Bu arada CHP ve MHP'nin de idealist ve vatansever kişilerden destek alması olasıdır. (aylık burç 2019)

12 Eylül 2018
(Türkiye vatani konulardan olumsuz etkiler alabilir !)
12 Eylül günü Türkiye vatani konularda dalgalanmalar yaşayabilir. HDP, AKP ve MHP içinde de dalgalanmalar olabilir. Rusya, Japonya, Çin, Almanya, Fransa, İsrail, Filistin, Türkiye, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Yunanistan, Arnavutluk, Suriye, Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Lübnan, Libya, Kuveyt gibi ülkeler Belçika, Işid, İran, Yemen, İtalya, KKTC, Ermenistan, Ukrayna gibi ülkelere dikkat etmeleri gerekebilir. (senelik burç 2019) (aylık burç 2016)

12 Eylül günü Mars ve Uranüs Akrep burcunu olumsuz etkilediğinden Akrep burcunu sembolize eden yer altındaki fay hatlarında olumsuz değişimler olabilir. Bu da bilhassa deprem ülkesi olan Türkiye'de irili ufaklı depremlere yol açabilir. Akrep burcunu sembolize eden gizli saklı işlerde ve örgütlerde de zorlanma ve ani değişimler yaşanabilir. (senelik burç 2016)

********************
Yıl 2019
********************
2019 yılında bütün gezegenlerin yüksek katsayıya sahip olduğu nadir günler şunlardır: 08, 09, 11, 13, 15 - 19, 21 Ocak. Bu günler arasında 16 Ocak 2019 gününün toplam katsayısı en yüksektir.
2019 yılınının en olumsuz günü : 10 Temmuz (-23) ile 24 Temmuz (-22)
2019 yılının en düşük katsayıdaki gezegenleri: 10 Temmuz Ay (-5)

16 Ocak 2019
16 Ocak günü Japonya, Belçika, Işid, İran, Yemen, Arnavutluk, İngiltere, Afganistan, Mısır, Nijerya, Kuzey Kore, İngiltere, İtalya, Ermenistan, KKTC, Türkmenistan, Tunus, Ukrayna / MHP / PYD / IMF, FED, AB (Avrupa Birliği), BM (Bireleşmiş Milletler) vatani konulardan, bilgili ve becerikli kişilerden, özverili ve hayırsever kişilerden olumlu etkiler almaları olasıdır.

10 Temmuz 2019
10 Temmuz - 24 Temmuz arası çok dikkat edilmesi gereken günlerdir. Bu arada 02 Temmuz 2019 tarihinde tam Güneş tutulması ile 16 Temmuz 2019 tarihinde parçalı Ay tutulması yaşanacaktır. (haftalık astroloji) (senelik burç 2019)

16 Temmuz 2019'da Asya, Avustralya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerikadan görülebilecek Parçalı Ay tutulmasıda Ay.ın katsayısı -2 olup günün toplam katsayısı -17 olacaktır. Ay tutulmaları tam, parçalı ve halkalı olmak üzere 3'e ayrılır. En güçlüsü şüphesis tam olanıdır. Parçalı Ay tutulmaları ise orta seviyede etkili olmaktadır. 04 Nisan ve  28 Eylül 2015'de tam Ay tutulmaları oldu ancak bu tarihlerde Ay.ın katsayısı 2019'daki kadar düşük değildi. 27 Temmuz 2018'de de tam Ay tutulması olacak ve Ay.ın katsayısı -2 günün toplam katsayısı -9 olacaktır. Yani 27 Temmuz 2018'deki ve 16 Temmuz 2019'daki Ay tutulmaları olumsuz Doğa olaylarına (Deprem, vs) sebep olabilir. (aylık astroloji)

10 Temmuz günü Ay.dan olumsuz etkiler alan ülkeler Ay.dan olumlu etki alan ülkelere dikkat etmeleri gerekebilir. Yani Rusya, Japonya, Çin, Almanya, Fransa, İsrail, Filistin, Türkiye, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Yunanistan, Arnavutluk, Suriye, Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Lübnan, Libya, Kuveyt gibi ülkeler Belçika, Işid, İran, Yemen, İtalya, KKTC, Ermenistan, Ukrayna gibi ülkelere dikkat etmeleri gerekebilir. (aylık burç 2019)

10 Temmuz günü Akrep burcu Mars ve Uranüsden olumsuz etki aldığından Kuzey Kore, Türkiye, İran gibi ülkelerde depremler de olabilir. Akrep burcunu sembolize eden gizli saklı işlerde ve örgütlerde de zorlanma ve ani değişimler yaşanabilir. (senelik astroloji)

24 Temmuz 2019
(Suriyeye Atom Bombası Tehlikesi)
Ay ve Plütondan olumsuz etkiler alan NATO ve Suriyenin, Ay ve Plütondan olumlu etki alan ülkelere (Belçika, Işid, İran, Yemen, İtalya, KKTC, Ermenistan, Ukrayna) dikkat etmeleri gerekebilir. 24 Temmuz 2019 'da Işid yada İran Suriyeye Plütonu sembolize eden atom bombası atabilir yada Suriyeye karşı yıkıcı ve ölümcül olabilir. Çünkü 06 Ağustos 1945'de Amerika Japonyaya ilk atom bombasını attığında Plüton Aslan burcundaydı ve Amerikanın İkizler burcu olan Marsını olumlu ama Japonyanın (11 Şubat 660 Güneş Kova Mars Akrep) Güneşini ve Marsını olumsuz etkiliyordu. (haftalık burç 2019)

**********************************************
Detay
**********************************************
Yıl 2016
2016 yılında bütün gezegenlerin yüksek katsayıya sahip olduğu nadir günler şunlardır: 04, 29 Şubat, 02, 22, 23 Mart, 13 Nisan ve 30 Aralık. Bu günler arasında 29 Şubat, 02 ve 22 Mart günlerinin toplam katsayısı en yüksektir.
2016 yılınının en olumsuz günü : 22 Haziran (-12)
2016 yılının en düşük katsayıdaki gezegenleri: 13, 15, 16, 24, 27, 29, 30 Haziran, 01, 03, 04, 05 Temmuz Satürn (-3) / 06 Kasım Ay (-3), Mars (-3) / 03 Aralık Venüs (-3)
2016 yılının en yüksek katsayıdaki göksel objesi: 05, 07 Aralık Güneş (+7)

29 Şubat 2016
29 Şubat gününün en yüksek katsayıya sahip gezegenleri: Satürn +5 ve Uranüs +5
Tablo 1
29 Şubat günü Satürn ve Uranüsden olumlu etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Marsı Koç, İkizler, Aslan, Terazi, Yay, Kova olanlar / Filistin, İsrail, Türkiye, Irak, Amerika, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Yunanistan, Suriye, Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Suudi Arabistan, Lübnan, Libya, Kuveyt, Makedonya / HDP, AKP, CHP / NATO, PKK / Başbakan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan, Rusya Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, İngiltere Başbakanı David Cameron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Başbakanı Netanyahu, Kürdistan Yönetimi Başkanı Mesud Barzani.

- Koç burcunu sembolize eden asker, polis ve güvenlik birimleri; İkizler burcunu sembolize eden her türlü iletişim (konuşma, yazışma, bilgi, belge, kısa yollar, trafik, internet, eğitim-öğretim, vs), ticari konular, komşu ülkeler; Aslan burcunu sembolize eden nüfuzlu ve tanınmış kişiler, liderler, gençler, spekülatif konular (Borsa, altın, döviz, vs); Terazi burcunu sembolize eden sosyal ve siyasi konular, siyasetçiler; Yay burcunu sembolize eden yabancı ülke ve kültürlerle ilgili konular, hukuk ve yasalar, yüksek öğrenim, din, felsefe ve inançlarla ilgili konular; Kova burcunu sembolize eden özgürlükçü kişi ve gruplar, geleceğe dair plan ve projeler, teknolojik konular, bilimsel araştırmalar Satürnü sembolize eden Başkan, patron ve otorite sahibi kişilerden, güvenilir, tedbirli ve disiplinli kişilerden, Uranüsü sembolize eden Özgürlükçü kişi ve gruplardan, plan ve projelerden, teknolojik konulardan, özgün, özgür ve bağımsız kişilerden olumlu etkiler alabilir.

- Yukardaki tabloda adı geçen ülke, grup ve kişiler Satürnü ve Uranüsü sembolize eden şeylerden olumlu etkiler alabilirler. Rusya, Amerika, İsrail, Filistin, Türkiye, Çin, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin askeri güçleri, her türlü iletişimleri, teknolojik güçleri artabilir. Yay burcu yabancı ülke ve kültürden kişileri yani mültecileri simgelediğinden mültecilerle ilgili olumlu çalışmalar olabilir. Suriyenin de disiplinli çalışmalardan olumlu etkiler alma olasılığı mevcuttur.

02 Mart 2016
02 Mart gününün en yüksek katsayıya sahip gezegenleri: Ay +5, Satürn +5 ve Uranüs +5
Tablo 1
02 Mart günü Ay, Satürn ve Uranüsden olumlu etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Marsı Koç, İkizler, Aslan, Terazi, Yay, Kova olanlar / Filistin, İsrail, Türkiye, Irak, Amerika, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Yunanistan, Suriye, Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Suudi Arabistan, Lübnan, Libya, Kuveyt, Makedonya / HDP, AKP, CHP / NATO, PKK / Başbakan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan, Rusya Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, İngiltere Başbakanı David Cameron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Başbakanı Netanyahu, Kürdistan Yönetimi Başkanı Mesud Barzani.

- Koç burcunu sembolize eden asker, polis ve güvenlik birimleri; İkizler burcunu sembolize eden her türlü iletişim (konuşma, yazışma, bilgi, belge, kısa yollar, trafik, internet, eğitim-öğretim, vs), ticari konular, komşu ülkeler; Aslan burcunu sembolize eden nüfuzlu ve tanınmış kişiler, liderler, gençler, spekülatif konular (Borsa, altın, döviz, vs); Terazi burcunu sembolize eden sosyal ve siyasi konular, siyasetçiler; Yay burcunu sembolize eden yabancı ülke ve kültürlerle ilgili konular, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar, yüksek öğrenim, din, felsefe ve inançlarla ilgili konular; Kova burcunu sembolize eden özgürlükçü kişi ve gruplar, geleceğe dair plan ve projeler, teknolojik konular, bilimsel araştırmalar Ay.ı sembolize eden Vatani konulardan, ülke güvenliği ve üretimle ilgili konulardan, vatansever, duygulu, duyarlı ve üretken kişilerden, Satürnü sembolize eden Başkan, patron ve otorite sahibi kişilerden, güvenilir, tedbirli ve disiplinli kişilerden, Uranüsü sembolize eden Özgürlükçü kişi ve gruplardan, plan ve projelerden, teknolojik konulardan, özgün, özgür ve bağımsız kişilerden olumlu etkiler alabilir.

- Yukardaki tabloda adı geçen ülke, grup ve kişiler Ay, Satürn ve Uranüsü sembolize eden şeylerden olumlu etkiler alabilirler. Suriye içinde vatani konularda olumlu gelişmeler olabilir. Yay burcunu sembolize eden mültecilerle ilgili konularda da olumlu gelişmeler olabilir.

22 Mart 2016
22 Mart gününün en yüksek katsayıya sahip gezegenleri: Venüs +4, Mars +4, Jüpiter +4 ve Satürn +4
Tablo 1
22 Mart günü Venüs, Mars ve Jüpiterden olumlu etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Marsı Boğa, Yengeç, Akrep, Oğlak olanlar / İngiltere, Afganistan, Mısır, Nijerya, Japonya, Kuzey Kore, Arnavutluk, Türkmenistan, Tunus / MHP /  IMF, FED, AB (Avrupa Birliği), BM (Bireleşmiş Milletler) / Suriye Başkanı Esad

- Boğa burcunu sembolize eden Para konuları, ülkelerin sahip olduğu mal-mülk ve topraklar; Yengeç burcunu sembolize eden Vatani konular, ülke güvenliği ve üretimle ilgili konular; Akrep burcunu sembolize eden Gizli saklı işler, gizli örgütler, bankacılık konuları, ülkelerin yer altı ve üstü kaynakları; Oğlak burcunu sembolize eden Başkan, patron ve otorite sahibi kişiler Venüsü sembolize eden Para konularından, ülkelerin sahip olduğu mal-mülk ve topraklardan, Sosyal ve siyasi konulardan, siyasetçilerden, uyumlu ve paylaşımcı kişilerden, Marsı sembolize eden Asker, polis ve güvenlik birimlerinden, yeni başlangıç ve girişimlerden, enerjik, öncü ve cesur kişilerden, Jüpiteri sembolize eden Yabancı ülke ve kültürlerden (kürt, alevi, vs), hukuk ve yasalardan, yüksek öğrenimle, din, felsefe ve inançlarla ilgili konulardan, uzun yolculuklardan, iyimser, cömert ve idealist kişilerden olumlu etkiler alabilir.

- Tablo 1'de yer alan ülke, grup ve kişiler Venüs, Mars ve Jüpiteri sembolize eden şeylerden olumlu etkiler alabilirler. İngiltere, Afganistan, Mısır, Nijerya, Japonya, Kuzey Kore, Arnavutluk, Türkmenistan, Tunus / MHP /  IMF, FED, AB (Avrupa Birliği), BM (Bireleşmiş Milletler) / Suriye Başkanı Esadın olumlu etkiler alması olasıdır.

Tablo 2
22 Mart günü Venüs, Mars ve Satürnden olumlu etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Marsı İkizler, Başak, Yay, Balık olanlar / Amerika, Almanya, Fransa, İtalya, KKTC, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Ermenistan, Yemen, Ukrayna, Yunanistan, Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Belçika, Işid, İran / HDP, AKP / PKK, PYD / Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu, Obama, Rusya Başkanı Putin, Yunanistan Başbakanı Çipras

- İkizler burcunu sembolize eden Her türlü iletişim (konuşma, yazışma, bilgi, belge, internet, ulaşım, eğitim-öğretim), ticari konular, komşu ülkeler; Başak burcunu sembolize eden Her türlü hizmetler (ulaşım, sağlık, eğitim), işçi ve çalışanlar; Yay burcunu sembolize eden Yabancı ülke ve kültürler (kürt, alevi, vs), hukuk ve yasalar, yüksek öğrenimle, din, felsefe ve inançlarla ilgili konular, uzun yolculuklar; Balık burcunu sembolize eden Büyük kurum ve kuruluşlar, şirketler Venüsü sembolize eden Para konularından, ülkelerin sahip olduğu mal-mülk ve topraklardan, Sosyal ve siyasi konulardan, siyasetçilerden, uyumlu ve paylaşımcı kişilerden, Marsı sembolize eden Asker, polis ve güvenlik birimlerinden, yeni başlangıç ve girişimlerden, enerjik, öncü ve cesur kişilerden, Satürnü sembolize eden Başkan, patron ve otorite sahibi kişilerden, güvenilir, tedbirli ve disiplinli kişilerden olumlu, Jüpiteri sembolize eden Yabancı ülke ve kültürlerden (kürt, alevi, vs), hukuk ve yasalardan, yüksek öğrenimle, din, felsefe ve inançlarla ilgili konulardan, abartılı, sorumsuz ve fanatik kişilerden olumsuz etkiler alabilir.

- Tablo 2'de yer alan ülke, grup ve kişiler Venüs, Mars ve Satürnü sembolize eden şeylerden olumlu, Jüpiteri sembolize eden şeylerden olumsuz etkiler alabilirler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlunun sosyal ve siyasi konulardan, disiplinli çalışmalardan olumlu ama yabancı ülke ve kültürlerden, hukuk ve yasalardan, fanatik kişilerden olumsuz etkiler alması olasıdır.

22 Haziran 2016
2016 yılının en düşük katsayıda olan tarihi 22 Haziran 2016'dır. Bu günde katsayı -12 olup Güneş Yengeçde -1, Ay Oğlakda -1, Merkür İkizlerde -2, Venüs Yengeçde -1, Mars Akrepde -1, Jüpiter Başakda -1, Satürn Yayda -2, Uranüs Koçda -1, Neptün Balıkda -1, Plüto Oğlakda -1 olacaktır.

22 Haziran günü en düşük katsayıya sahip gezegenler : Merkür -2, Satürn -2

Tablo 1
22 Haziran günü Merkür ve Satürnden olumsuz etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Güneşi ve Marsı İkizler, Başak, Yay, Balık olanlar / Ermenistan, Yemen, Ukrayna / PKK, PYD / Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu

- İkizler burcunu sembolize eden Her türlü iletişim (konuşma, yazışma, bilgi, belge, internet, ulaşım, eğitim-öğretim), ticari konular, komşu ülkeler; Başak burcunu sembolize eden Her türlü hizmetler (ulaşım, sağlık, eğitim), işçi ve çalışanlar; Yay burcunu sembolize eden Yabancı ülke ve kültürler (kürt, alevi, vs), hukuk ve yasalar, yüksek öğrenimle, din, felsefe ve inançlarla ilgili konular, uzun yolculuklar; Balık burcunu sembolize eden Büyük kurum ve kuruluşlar, şirketler Merkürü sembolize eden Her türlü iletişimden, ticari konulardan, komşu ülkelerden, Her türlü hizmetlerden (ulaşım, sağlık, eğitim), işçi ve çalışanlardan, iletişimsiz, kurnaz ve hilekar kişilerden, Satürnü sembolize eden Başkan, patron ve otorite sahibi kişilerden, kısıtlayan, geciktiren, kötü niyetli ve güvenilmez kişilerden olumsuz etkiler alabilirler.

Tablo 2
22 Haziran günü Merkür ve Satürnden olumlu etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Marsı Koç, Aslan, Terazi, Kova olanlar / Filistin, Irak, Lübnan, Çin, İsrail, Kuveyt, Suriye, Suudi Arabistan, Libya, Türkiye, Makedonya, Rusya / CHP / NATO

- Koç burcunu sembolize eden Asker, polis ve güvenlik birimleri, yeni başlangıç ve girişimler; Aslan burcunu sembolize eden Nüfuzlu kişiler, liderler, gençler, spekülatif konular (Borsa, altın, döviz, vs); Terazi burcunu sembolize eden Sosyal ve siyasi konular, siyasetçiler; Kova burcunu sembolize eden Özgürlükçü kişi ve gruplar, plan ve projeler, teknolojik konular Merkürü sembolize eden Her türlü iletişimden, ticari konulardan, komşu ülkelerden, Her türlü hizmetlerden (ulaşım, sağlık, eğitim), işçi ve çalışanlardan, bilgili, becerikli ve iletişimci kişilerden, Satürnü sembolize eden Başkan, patron ve otorite sahibi kişilerden, güvenilir, tedbirli ve disiplinli kişilerden olumlu etkiler alabilir.

- Tablo 1'de yer alan ülke, grup ve kişiler Merkür ve Satürnü sembolize eden şeylerden olumsuz etkiler alabilirler. Tablo 2'de yer alan ülke, grup ve kişiler Merkür ve Satürnü sembolize eden şeylerden olumlu etkiler alabilirler. Merkür ve Satürnden olumsuz etkiler alan ülkeler Merkür ve Satürnden olumlu etki alan ülkelere dikkat etmeleri gerekebilir. Yani Ermenistan, Yemen, Ukrayna / PKK, PYD / Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu gibi ülkeler, gruplar, kişiler Filistin, Irak, Lübnan, Çin, İsrail, Kuveyt, Suriye, Suudi Arabistan, Libya, Türkiye, Makedonya, Rusya / CHP / NATO gibi ülkelere, gruplara dikkat etmeleri gerekebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu 22 Haziran günü bir takım engel, yasak ve bunalımlarla karşı karşıya kalabilirler. PKK, PYD gibi terör örgütlerinde de bunalımlar yaşanabilir. Uzun ve kısa yollarda, toplu taşıma araçlarında (Uçak, otobüs, metro, vs) iletişim kazaları ve bunalımlar yaşanabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu büyük bir ihtimalle Suriyeden olumsuz etkiler alabilir. Çin, Suudi Arabistan ve NATO gibi ihtimaller de göz ardı edilmemelidir. 

- 22 Haziran gününü burç bazında incelersek;
Koç burcu: Uranüs ve Plütondan olumsuz etki almakta. Ama Merkür, Mars ve Satürnden olumlu etki almakta.
Boğa burcu: Ay, Venüs, Mars, Jüpiter ve Uranüsden olumsuz etki almakta. Ama Neptün ve Plütondan olumlu etki almakta.
İkizler burcu: Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn ve Neptünden olumsuz etki almakta. Ama Ay ve Uranüsden olumlu etki almakta.
Yengeç burcu: Güneş, Ay, Venüs, Jüpiter, Uranüs ve Plütondan olumsuz etki almakta. Ama Mars ve Neptünden olumlu etki almakta.
Aslan burcu: Ay.dan olumsuz etki almakta. Ama Güneş, Merkür, Venüs ve Satürnden olumlu etki almakta.
Başak burcu: Ay, Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptünden olumsuz etki almakta. Ama Plütondan olumlu etki almakta.
Terazi burcu: Uranüs ve Plütondan olumsuz etki almakta. Ama Merkür, Mars ve Satürnden olumlu etki almakta.
Akrep burcu: Ay, Venüs, Mars, Jüpiter ve Uranüsden olumsuz etki almakta. Ama Güneş, Neptün ve Plütondan olumlu etki almakta.
Yay burcu: Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn ve Neptünden olumsuz etki almakta. Ama Ay ve Uranüsden olumlu etki almakta.
Oğlak burcu: Güneş, Ay, Venüs, Jüpiter, Uranüs ve Plütondan olumsuz etki almakta. Ama Mars ve Neptünden olumlu etki almakta.
Kova burcu: Ay.dan olumsuz etki almakta. Ama Güneş, Merkür, Venüs ve Satürnden olumlu etki almakta.
Balık burcu: Ay, Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptünden olumsuz etki almakta. Ama Plütondan olumlu etki almakta.

22 Haziran günü burç bazında bakılınca en olumsuz etkileri İkizler, Yay, Başak ve Balık burçlarının aldığı görülmektedir. İkizler ve Yay burçlarını sembolize eden uzun ve kısa yollara, toplu taşıma araçlarına (uçak, otobüs, metro, vs) dikkat edilmesi gerekebilir. Uzun ve kısa yollarda kazalar, saldırılar, bunalımlar olma olasılığı mevcuttur. Ayrıca Akrep burcunu sembolize eden yer altındaki fay hatları da Marsın ve Uranüsün olumsuz etkisi ile hareketlenebilir. Bu durum da irili ufaklı depremlere yol açabilir. Akrep burcu gizli saklı işleri ve örgütleri de simgelediğinden bu örgütler de Mars ve Uranüsden olumsuz etkiler alabilir.

13, 15, 16, 24, 27, 29, 30 Haziran, 01, 03, 04, 05 Temmuz Satürnden olumsuz etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Güneşi  ve Marsı İkizler, Başak, Yay, Balık olanlar / Ermenistan, Yemen, Ukrayna / PKK, PYD / Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu

06 Kasım Ay ve Marsdan olumsuz etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Güneşi  ve Marsı Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık olanlar / Japonya, Kuzey Kore, İngiltere, İtalya, İsrail, KKTC, Türkmenistan, Afganistan, Tunus, Libya, Ukrayna / CHP, MHP / IMF, FED, AB (Avrupa Birliği), BM (Bireleşmiş Milletler) / PYD / Obama, Suriye Başkanı Esad

03 Aralık Venüsden olumsuz etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Güneşi  ve Marsı Koç, Boğa, Terazi, Akrep olanlar / Filistin, Türkiye, Suriye, Türkmenistan / AB (Avrupa Birliği), NATO.

05 ve 07 Aralık Güneşden olumlu etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Marsı Koç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Kova, Balık olanlar / Filistin, Irak, Lübnan, Amerika, Almanya, Fransa, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Çin, İsrail, Suudi Arabistan, Kuveyt, İtalya, KKTC, Ermenistan, Ukrayna, Türkiye, Suriye, Makedonya, Yunanistan, Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Rusya, Libya, Belçika, Işid, İran, Yemen  / CHP, HDP, AKP / NATO

**********************************************
Yıl 2017
**********************************************
2017 yılında bütün gezegenlerin yüksek katsayıya sahip olduğu nadir günler şunlardır: 15, 17, 19, 20 Ocak, 02 Ekim. Bu günler arasında 17 Ocak 2017 gününün toplam katsayısı en yüksektir.
2017 yılınının en olumsuz günü : 22 Mayıs (-17)
2017 yılının en düşük katsayıdaki gezegenleri: 22 Mayıs Ay (-4), Jüpiter (-4)
2017 yılının en yüksek katsayıdaki gezegenleri: 20 Şubat Ay (+7), 08 Ekim Plüto (+7), 10 Ekim Satürn (+7)

17 Ocak 2017
17 Ocak günü en yüksek katsayıya sahip gezegenler : Güneş +5, Ay +5, Mars +5, Jüpiter +5, Satürn +5, Uranüs +5, Plüto +5
Tablo 1
17 Ocak günü Güneş, Ay, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüsden olumlu etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Marsı İkizler, Yay olanlar / Amerika, Almanya, Fransa, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Yunanistan, Kürdistan Bölgesel Yönetimi / PKK / HDP, AKP

- İkizler burcunu sembolize eden Her türlü iletişim (konuşma, yazışma, bilgi, belge, internet, ulaşım, eğitim-öğretim), ticari konular, komşu ülkeler; Yay burcunu sembolize eden Yabancı ülke ve kültürler (kürt, alevi, vs), hukuk ve yasalar, yüksek öğrenimle, din, felsefe ve inançlarla ilgili konular, uzun yolculuklar Güneşi sembolize eden Nüfuzlu ve tanınmış kişilerden, gençlerden, spekülatif konulardan (Borsa, döviz, altın, vs), liderlerden, canlı ve yapıcı kişilerden, Ay.ı sembolize eden Vatani konulardan, ülke güvenliği ve üretimle ilgili konulardan, vatansever, duygulu, duyarlı ve üretken kişilerden, Marsı sembolize eden Asker, polis ve güvenlik birimlerinden, yeni başlangıç ve girişimlerden, enerjik, öncü ve cesur kişilerden, Jüpiteri sembolize eden Yabancı ülke ve kültürlerden (kürt, alevi, vs), hukuk ve yasalardan, yüksek öğrenimle, din, felsefe ve inançlarla ilgili konulardan, uzun yolculuklardan, iyimser, cömert ve idealist kişilerden, Satürnü sembolize eden Başkan, patron ve otorite sahibi kişilerden, güvenilir, tedbirli ve disiplinli kişilerden, Uranüsü sembolize eden Özgürlükçü kişi ve gruplardan, plan ve projelerden, teknolojik konulardan, özgün, özgür ve bağımsız kişilerden olumlu etkiler alabilir.

- Tablo 1'de yer alan ülke ve gruplar Güneş, Ay, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüsü sembolize eden şeylerden olumlu etkiler alabilirler. 17 Ocak günü her türlü ulaşım (uzun ve kısa yollar, uçak, metro, vs), ticari konular, internet, eğitim-öğretim, yabancı ülke ve kültürden kişiler, hukuk ve yasalar, din, felsefe ve inançlarla ilgili konular çok olumlu etkiler alabilir.

Tablo 2
17 Ocak günü Güneş, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Plütondan olumlu etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Marsı Yengeç, Oğlak olanlar /İngiltere, Afganistan, Mısır, Nijerya, Tunus / IMF, FED, BM

- Yengeç burcunu sembolize eden Vatani konular, ülke güvenliği ve üretimle ilgili konular; Oğlak burcunu sembolize eden Başkan, patron ve otorite sahibi kişiler Güneşi sembolize eden Nüfuzlu ve tanınmış kişilerden, gençlerden, spekülatif konulardan (Borsa, döviz, altın, vs), liderlerden, canlı ve yapıcı kişilerden, Marsı sembolize eden Asker, polis ve güvenlik birimlerinden, yeni başlangıç ve girişimlerden, enerjik, öncü ve cesur kişilerden, Jüpiteri sembolize eden Yabancı ülke ve kültürlerden (kürt, alevi, vs), hukuk ve yasalardan, yüksek öğrenimle, din, felsefe ve inançlarla ilgili konulardan, uzun yolculuklardan, iyimser, cömert ve idealist kişilerden, Satürnü sembolize eden Başkan, patron ve otorite sahibi kişilerden, güvenilir, tedbirli ve disiplinli kişilerden, Uranüsü sembolize eden Özgürlükçü kişi ve gruplardan, plan ve projelerden, teknolojik konulardan, özgün, özgür ve bağımsız kişilerden, Plütonu sembolize eden Gizli saklı işlerden, gizli örgütlerden, bankacılık konularından, ülkelerin yer altı ve üstü kaynaklarından, güçlü, nüfuz edici ve eskimiş değerleri değiştirip dönüştüren kişilerden olumlu etkiler alabilir.

- Tablo 2'de yer alan ülke ve gruplar Güneş, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Plütonu sembolize eden şeylerden olumlu etkiler alabilirler.17 Ocak günü IMF ve FED gibi para kuruluşları ile İngiltere ve Mısır çok olumlu etkiler alabilirler.

Tablo 3
17 Ocak günü Güneş, Ay, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptünden olumlu etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Marsı Başak, Balık olanlar / İtalya, KKTC, Ermenistan, Belçika, Işid, İran, Yemen Ukrayna / PYD

- Başak burcunu sembolize eden Her türlü hizmetler (ulaşım, sağlık, eğitim), işçi ve çalışanlar; Balık burcunu sembolize eden Büyük kurum ve kuruluşlar, şirketler Güneşi sembolize eden Nüfuzlu ve tanınmış kişilerden, gençlerden, spekülatif konulardan (Borsa, döviz, altın, vs), liderlerden, canlı ve yapıcı kişilerden, Ay.ı sembolize eden Vatani konulardan, ülke güvenliği ve üretimle ilgili konulardan, vatansever, duygulu, duyarlı ve üretken kişilerden, Marsı sembolize eden Asker, polis ve güvenlik birimlerinden, yeni başlangıç ve girişimlerden, enerjik, öncü ve cesur kişilerden, Jüpiteri sembolize eden Yabancı ülke ve kültürlerden (kürt, alevi, vs), hukuk ve yasalardan, yüksek öğrenimle, din, felsefe ve inançlarla ilgili konulardan, uzun yolculuklardan, iyimser, cömert ve idealist kişilerden, Satürnü sembolize eden Başkan, patron ve otorite sahibi kişilerden, güvenilir, tedbirli ve disiplinli kişilerden, Neptünü sembolize eden Büyük kurum ve kuruluşlardan, şirketlerden, başka devletlerden, merhametli, yaratıcı ve özverili kişilerden olumlu etkiler alabilir. 

- Tablo 3'de yer alan ülke ve gruplar Güneş, Ay, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptünü sembolize eden şeylerden olumlu etkiler alabilirler.17 Ocak günü Güneşi ve Marsı Başakda olan Ukraynanın olumlu etkiler alması olasıdır. Ayrıca bu günde her türlü hizmetler, işçi ve çalışanlar, devlet kurumları ve şirketler de çok olumlu etkiler alabilir. Bu arada Işid ve İranın da güçlenmeleri, olumlu etkiler alma olasılıkları mevcut.

22 Mayıs 2017
2017 yılında 22 Mayıs -17 katsayısıyla yılın en olumsuz günü sayılmaktadır. Bu günde Güneş İkizlerde -1, Ay Koçda -4, Merkür Boğada -1, Venüs Koçda -3, Jüpiter Terazide -4, Satürn Yayda -1, Plüto Oğlakda -3 olacaktır.

22 Mayıs günü en düşük katsayıya sahip gezegenler : Ay -4, Jüpiter -4
Tablo 1
22 Mayıs günü Ay ve Jüpiterden olumsuz etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Güneşi ve Marsı Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanlar / Suriye, Irak, Nijerya / IMF, FED, NATO

- Koç burcunu sembolize eden Asker, polis ve güvenlik birimleri; Yengeç burcunu sembolize eden Vatani konular, ülke güvenliği ve üretimle ilgili konular; Terazi burcunu sembolize eden Sosyal ve siyasi konular, siyasetçiler; Oğlak burcunu sembolize eden Başkan, patron ve otorite sahibi kişiler Ay.ı sembolize eden Vatani konulardan, ülke güvenliği ve üretimle ilgili konulardan, aşırı duyarlı kişilerden, dalgalanmalardan, Jüpiteri sembolize eden Yabancı ülke ve kültürlerden (kürt, alevi, vs), hukuk ve yasalardan, yüksek öğrenimle, din, felsefe ve inançlarla ilgili konulardan, abartılı, sorumsuz ve fanatik kişilerden olumsuz etkiler alabilir.

- Tablo 1'de yer alan ülke ve gruplar Ay ve Jüpiteri sembolize eden şeylerden olumsuz etkiler alabilirler. Suriye ve Irak vatani konulardan, yabancı ülke ve kültürlerden, fanatik kişilerden olumsuz yönde etkilenebilir.

- 22 Mayıs gününü burç bazında incelersek;
Koç burcu: Ay, Merkür, Venüs, Jüpiter ve Plütodan olumsuz etki almakta. Ama Güneş, Mars ve Uranüsden olumlu etki almakta.
Boğa burcu: Güneş, Merkür ve Uranüsden olumsuz etki almakta. Ama Satürn, Neptün ve Plütondan olumlu etki almakta.
İkizler burcu: Güneş, Ay, Venüs ve Satürnden olumsuz etki almakta. Ama Merkür, Mars, Jüpiter, Uranüs ve Neptünden olumlu etki almakta.
Yengeç burcu: Güneş, Ay, Venüs, Jüpiter, Satürn ve Plütondan olumsuz etki almakta. Ama Uranüs ve Neptünden olumlu etki almakta.
Aslan burcu: Ay ve Venüsden olumsuz etki almakta. Ama Mars, Jüpiter ve Satürnden olumlu etki almakta.
Başak burcu: Güneşden olumsuz etki almakta. Ama Merkür, Mars, Uranüs, Neptün ve Plütondan olumlu etki almakta.
Terazi burcu: Ay, Merkür, Venüs, Jüpiter ve Plütondan olumsuz etki almakta. Ama Güneş, Mars ve Uranüsden olumlu etki almakta.
Akrep burcu: Güneş, Merkür ve Uranüsden olumsuz etki almakta. Ama Satürn, Neptün ve Plütondan olumlu etki almakta.
Yay burcu: Güneş, Ay, Venüs ve Satürnden olumsuz etki almakta. Ama Merkür, Mars, Jüpiter, Uranüs ve Neptünden olumlu etki almakta.
Oğlak burcu: Güneş, Ay, Venüs, Jüpiter, Satürn ve Plütondan olumsuz etki almakta. Ama Uranüs ve Neptünden olumlu etki almakta.
Kova burcu: Ay ve Venüsden olumsuz etki almakta. Ama Mars, Jüpiter ve Satürnden olumlu etki almakta.
Balık burcu: Güneşden olumsuz etki almakta. Ama Merkür, Mars, Uranüs, Neptün ve Plütondan olumlu etki almakta.

22 Mayıs günü burç bazında bakılınca en olumsuz etkileri Yengeç ve Oğlak burçlarının aldığı görülmektedir. Yengeç ve Oğlak burçlarını sembolize eden vatani konulara, Başkan, patron ve otorite sahibi kişilere dikkat edilmesi gerekebilir. Güneşi Oğlak ve Marsı Yengeç olan IMF ve FED gibi para kuruluşları sorumsuz ülkelerden olumsuz olarak etkilenebilir. Akrep burcunu sembolize eden yer altındaki fay hatları da Uranüsden olumsuz etkiler alabilir ve depremlere yol açabilir. Gizli saklı grup ve örgütler de Uranüsden olumsuz etkiler alabilir.

08 Ekim günü Plütondan olumlu etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Marsı Koç, Boğa, Yengeç, Başak, Terazi, Akrep, Oğlak, Balık olanlar / Japonya, Kuzey Kore, İngiltere, İtalya, Belçika, Filistin, Türkiye, KKTC, Işid, Suriye, İran, Irak, Türkmenistan, Tunus, Nijerya, Ukrayna, Makedonya, Lübnan, Yemen, Afganistan, Mısır, Yunanistan, Ermenistan, Arnavutluk / PYD / MHP / IMF, FED, AB (Avrupa Birliği), BM (Bireleşmiş Milletler), NATO.

08 Ekim günü bu ülkeler ve gruplar Plütondan olumlu etki alırken Uranüsden ise olumsuz etkiler alabilirler. Yani bu ülke ve gruplar güçlenirken, Uranüsü sembolize eden onlara göre asi ve aykırı kişiler de bu ülke ve gruplara olumsuz etkiler verebilir. Örneğin 08 Ekim 2017 tarihinde Işid içinde bir güçlenme olurken Işide göre asi ve aykırı kişiler de Işidi olumsuz etkilemeye çalışabilir. Aynı şey Filistin, Türkiye ve yukarda adı geçen diğer ülke ve gruplar için de geçerli olabilir. Işid 08 Ekim 2017 tarihine kadar varlığını korursa atom bombası imal edecek kadar güçlenebilir. Çünkü Plüton aynı zamanda nükleer enerjiyi ve atom bombasını da simgeler. 

**********************************************
Yıl 2018
**********************************************
2018 yılında bütün gezegenlerin yüksek katsayıya sahip olduğu nadir günler şunlardır: 11, 13, 14, 17, 18 Ocak, 13 - 17, 21, 24 - 28 Şubat, 01, 02, 06 Mart, 16, 17 Nisan. Bu günler arasında 11 Ocak 2018 gününün toplam katsayısı en yüksektir.
2018 yılınının en olumsuz günü : 12 Eylül (-18)
2018 yılının en düşük katsayıdaki gezegenleri: 12 Eylül Ay (-5)
2018 yılının en yüksek katsayıdaki gezegenleri: 02 Ocak Mars (+7), 04 Ocak Mars, Jüpiter (+7), 06 Ocak Ay, Mars, Jüpiter (+7), 11 Ocak Ay, Jüpiter (+7), 26 Şubat Ay (+7), 10 Mayıs Ay (+7), 06, 07 Haziran Neptün (+7), 19 Eylül Güneş (+7), 30 Kasım Ay (+7)

11 Ocak 2018
11 Ocak günü en yüksek katsayıya sahip gezegenler : Ay +7, Jüpiter +7
Tablo 1
11 Ocak günü Ay ve Jüpiterden olumlu etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Marsı Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık olanlar / Japonya, Kuzey Kore, Çin, Rusya, İngiltere, İtalya, Belçika, Işid, İran, Yemen, İsrail, KKTC, Türkmenistan, Suudi Arabistan, Kuveyt, Afganistan, Ermenistan, Tunus, Libya, Mısır, Nijerya, Arnavutluk, Ukrayna / CHP, MHP / PYD / IMF, FED, AB (Avrupa Birliği), BM (Bireleşmiş Milletler)

- Boğa burcunu sembolize eden Para konuları, ülkelerin sahip olduğu mal-mülk ve topraklar; Yengeç burcunu sembolize eden Vatani konular, ülke güvenliği ve üretimle ilgili konular; Aslan burcunu sembolize eden Nüfuzlu kişiler, liderler, gençler, spekülatif konular (Borsa, altın, döviz, vs); Başak burcunu sembolize eden Her türlü hizmetler (ulaşım, sağlık, eğitim), işçi ve çalışanlar; Akrep burcunu sembolize eden Gizli saklı işler, gizli örgütler, bankacılık konuları, ülkelerin yer altı ve üstü kaynakları; Oğlak burcunu sembolize eden Başkan, patron ve otorite sahibi kişiler; Kova burcunu sembolize eden Özgürlükçü kişi ve gruplar, plan ve projeler, teknolojik konular; Balık burcunu sembolize eden Büyük kurum ve kuruluşlar, şirketler Ay.ı sembolize eden Vatani konulardan, ülke güvenliği ve üretimle ilgili konulardan, aşırı duyarlı kişilerden, dalgalanmalardan, Jüpiteri sembolize eden Yabancı ülke ve kültürlerden (kürt, alevi, vs), hukuk ve yasalardan, yüksek öğrenimle, din, felsefe ve inançlarla ilgili konulardan, abartılı, sorumsuz ve fanatik kişilerden olumlu etkiler alabilirler.
 
- Tablo 1'de yer alan ülke ve gruplar Ay ve Jüpiteri sembolize eden şeylerden olumlu etkiler alabilirler. 11 Ocak günü Japonya, Kuzey Kore, Çin, Rusya, İngiltere, İtalya, Belçika, Işid, İran, Yemen, İsrail, KKTC, Türkmenistan, Suudi Arabistan, Kuveyt, Afganistan, Ermenistan, Tunus, Libya, Mısır, Nijerya, Arnavutluk, Ukrayna gibi ülkeler yabancı ülke ve kültürlerden, vatani konulardan, idealist kişilerden olumlu etkiler alabilirler. Bu arada CHP ve MHP'nin de idealist ve vatansever kişilerden destek alması olasıdır.

12 Eylül 2018
2018 yılında 12 Eylül -18 katsayısıyla yılın en olumsuz günü sayılmaktadır. Bu günde Ay Terazide -5, Merkür Başakda -1, Venüs Akrepde -3, Mars Kovada -4, Satürn Oğlakda -1, Uranüs Boğada -3, Plüto Oğlakda -1 olacaktır.

12 Eylül günü en düşük katsayıya sahip gezegen : Ay -5
Tablo 1
12 Eylül günü Aydan olumsuz etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Güneşi ve Marsı Koç, Boğa, İkizler, Aslan, Terazi, Akrep, Yay, Kova olanlar / Rusya, Japonya, Çin, Almanya, Fransa, İsrail, Filistin, Türkiye, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Yunanistan, Arnavutluk, Suriye, Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Lübnan, Libya, Kuveyt / HDP, AKP, MHP / AB (Avrupa Birliği), NATO.

- Koç burcunu sembolize eden Asker, polis ve güvenlik birimleri; Boğa burcunu sembolize eden Para konuları, ülkelerin sahip olduğu mal-mülk ve topraklar; İkizler burcunu sembolize eden Her türlü iletişim (konuşma, yazışma, bilgi, belge, internet, ulaşım, eğitim-öğretim), ticari konular, komşu ülkeler; Aslan burcunu sembolize eden Nüfuzlu kişiler, liderler, gençler, spekülatif konular (Borsa, altın, döviz, vs); Terazi burcunu sembolize eden Sosyal ve siyasi konular, siyasetçiler; Akrep burcunu sembolize eden Gizli saklı işler, gizli örgütler, bankacılık konuları, ülkelerin yer altı ve üstü kaynakları; Yay burcunu sembolize eden Yabancı ülke ve kültürler (kürt, alevi, vs), hukuk ve yasalar, yüksek öğrenimle, din, felsefe ve inançlarla ilgili konular, uzun yolculuklar; Kova burcunu sembolize eden Özgürlükçü kişi ve gruplar, plan ve projeler, teknolojik konular Ay.ı sembolize eden Vatani konulardan, ülke güvenliği ve üretimle ilgili konulardan, aşırı duyarlı kişilerden, dalgalanmalardan olumsuz etkiler alabilirler.

 - Tablo 1'de yer alan ülke ve gruplar Ay.ı sembolize eden şeylerden olumsuz etkiler alabilirler. 12 Eylül günü Türkiye vatani konularda dalgalanmalar yaşayabilir. HDP, AKP ve MHP içinde de dalgalanmalar olabilir.

Tablo 2
12 Eylül günü Aydan olumlu etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Marsı Başak, Balık olanlar / Belçika, Işid, İran, Yemen, İtalya, KKTC, Ermenistan, Ukrayna.

- Başak burcunu sembolize eden Her türlü hizmetler (ulaşım, sağlık, eğitim), işçi ve çalışanlar, Balık burcunu sembolize eden Büyük kurum ve kuruluşlar (Kamu yada özel şirketler, hastaneler, hapishaneler, vakıflar, bankalar, devlet kurumları, vs), başka devletler, hayırsever kişi ve gruplar, insanlık adına yapılan özverili ve yaratıcı çalışmalar Ay.ı sembolize eden Vatani konulardan, ülke güvenliği ve üretimle ilgili konulardan, vatanseverden, duygulu, duyarlı ve üretken kişilerden olumlu etkiler alabilir.

- Tablo 2'de yer alan ülke ve gruplar Ay.ı sembolize eden şeylerden olumlu etkiler alabilirler. 12 Eylül günü Işid, İran ve Ukrayna gibi ülkeler vatani konulardan olumlu etkiler alabilir.

Ay.dan olumsuz etkiler alan ülkeler Ay.dan olumlu etki alan ülkelere dikkat etmeleri gerekebilir. Yani Rusya, Japonya, Çin, Almanya, Fransa, İsrail, Filistin, Türkiye, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Yunanistan, Arnavutluk, Suriye, Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Lübnan, Libya, Kuveyt gibi ülkeler Belçika, Işid, İran, Yemen, İtalya, KKTC, Ermenistan, Ukrayna gibi ülkelere dikkat etmeleri gerekebilir.  

- 12 Eylül gününü burç bazında incelersek;
Koç burcu: Ay, Venüs, Mars, Uranüs ve Plütodan olumsuz etki almakta.
Boğa burcu: Ay, Venüs, Mars ve Uranüsden olumsuz etki almakta. Ama Güneş, Merkür, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Plütondan olumlu etki almakta.
İkizler burcu: Ay, Merkür, Mars ve Satürnden olumsuz etki almakta. Ama Güneş, Venüs, Uranüs ve Neptünden olumlu etki almakta.
Yengeç burcu: Venüs, Mars, Satürn, Uranüs ve Plütondan olumsuz etki almakta. Ama Güneş, Merkür, Jüpiter ve Neptünden olumlu etki almakta.
Aslan burcu: Ay ve Marsdan olumsuz etki almakta. Ama Jüpiter ve Satürnden olumlu etki almakta.
Başak burcu: Merkür, Venüs, Mars ve Uranüsden olumsuz etki almakta. Ama Güneş, Ay, Jüpiter, Neptün ve Plütondan olumlu etki almakta.
Terazi burcu: Ay, Venüs, Mars, Uranüs ve Plütondan olumsuz etki almakta.
Akrep burcu: Ay, Venüs, Mars ve Uranüsden olumsuz etki almakta. Ama Güneş, Merkür, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Plütondan olumlu etki almakta.
Yay burcu: Ay, Merkür, Mars ve Satürnden olumsuz etki almakta. Ama Güneş, Venüs, Uranüs ve Neptünden olumlu etki almakta.
Oğlak burcu: Venüs, Mars, Satürn, Uranüs ve Plütondan olumsuz etki almakta. Ama Güneş, Merkür, Jüpiter ve Neptünden olumlu etki almakta.
Kova burcu: Ay ve Marsdan olumsuz etki almakta. Ama Jüpiter ve Satürnden olumlu etki almakta.
Balık burcu: Merkür, Venüs, Mars ve Uranüsden olumsuz etki almakta. Ama Güneş, Ay, Jüpiter, Neptün ve Plütondan olumlu etki almakta.

12 Eylül günü Mars ve Uranüs Akrep burcunu olumsuz etkilediğinden Akrep burcunu sembolize eden yer altındaki fay hatlarında olumsuz değişimler olabilir. Bu da bilhassa deprem ülkesi olan Türkiye'de irili ufaklı depremlere yol açabilir. Akrep burcunu sembolize eden gizli saklı işlerde ve örgütlerde de zorlanma ve ani değişimler yaşanabilir.


**********************************************
Yıl 2019
**********************************************
2019 yılında bütün gezegenlerin yüksek katsayıya sahip olduğu nadir günler şunlardır: 08, 09, 11, 13, 15 - 19, 21 Ocak. Bu günler arasında 16 Ocak 2019 gününün toplam katsayısı en yüksektir.
2019 yılınının en olumsuz günü : 10 Temmuz (-23) ile 24 Temmuz (-22)
2019 yılının en düşük katsayıdaki gezegenleri: 10 Temmuz Ay (-5)
16 Ocak 2019
16 Ocak günü en yüksek katsayıya sahip gezegenler : Ay +6, Merkür +6, Neptün +6
Tablo 1
16 Ocak günü Ay, Merkür ve Neptünden olumlu etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Marsı Boğa, Yengeç, Başak, Akrep, Oğlak, Balık olanlar / Japonya, Belçika, Işid, İran, Yemen, Arnavutluk, İngiltere, Afganistan, Mısır, Nijerya, Kuzey Kore, İngiltere, İtalya, Ermenistan, KKTC, Türkmenistan, Tunus, Ukrayna / MHP / PYD / IMF, FED, AB (Avrupa Birliği), BM (Bireleşmiş Milletler)

- Boğa burcunu sembolize eden Para konuları, ülkelerin sahip olduğu mal-mülk ve topraklar; Yengeç burcunu sembolize eden Vatani konular, ülke güvenliği ve üretimle ilgili konular; Başak burcunu sembolize eden Her türlü hizmetler (ulaşım, sağlık, eğitim), işçi ve çalışanlar; Akrep burcunu sembolize eden Gizli saklı işler, gizli örgütler, bankacılık konuları, ülkelerin yer altı ve üstü kaynakları; Oğlak burcunu sembolize eden Başkan, patron ve otorite sahibi kişiler; Balık burcunu sembolize eden Büyük kurum ve kuruluşlar, şirketler Ay.ı sembolize eden Vatani konulardan, ülke güvenliği ve üretimle ilgili konulardan, vatanseverlerden, duygulu, duyarlı ve üretken kişilerden, Merkürü sembolize eden Her türlü iletişimden, ticari konulardan, komşu ülkelerden, Her türlü hizmetlerden (ulaşım, sağlık, eğitim), işçi ve çalışanlardan, bilgili, becerikli ve iletişimci kişilerden, Neptünü sembolize eden Büyük kurum ve kuruluşlardan, şirketlerden, başka devletlerden, merhametli, yaratıcı ve özverili kişilerden olumlu etkiler alabilirler.

- Tablo 1'de yer alan ülke ve gruplar Ay, Merkür ve Neptünü sembolize eden şeylerden olumlu etkiler alabilirler. 16 Ocak günü Japonya, Belçika, Işid, İran, Yemen, Arnavutluk, İngiltere, Afganistan, Mısır, Nijerya, Kuzey Kore, İngiltere, İtalya, Ermenistan, KKTC, Türkmenistan, Tunus, Ukrayna / MHP / PYD / IMF, FED, AB (Avrupa Birliği), BM (Bireleşmiş Milletler) vatani konulardan, bilgili ve becerikli kişilerden, özverili ve hayırsever kişilerden olumlu etkiler almaları olasıdır.  

10 Temmuz 2019
2019 yılında 10 Temmuz -23 katsayısıyla yılın hatta gelmiş geçmiş yılların en olumsuz günü sayılmaktadır.10 Temmuz 2019'da Güneş Yengeçde -1, Ay Terazide -5, Merkür Aslanda -4, Venüs Yengeçde -1, Mars Aslanda -4, Jüpiter Yayda -2, Satürn Oğlakda -1, Uranüs Boğada -3, Neptün Balıkda -1, Plüto Oğlakda -1 olacaktır.

24 Temmuz 2019 tarihi de düşük katsayıda (-22 katsayıda) olacaktır. 24 Temmuz günü Güneş Aslanda -3, Ay Koçda -4, Merkür Yengeçde -3, Venüs Yengeçde -2, Mars Aslanda -1, Jüpiter Yayda -1, Satürn Oğlakda -2, Uranüs Boğada -1, Neptün Balıkda -1, Plüto Oğlakda -4 olacaktır.

10 Temmuz - 24 Temmuz arası çok dikkat edilmesi gereken günlerdir. Bu arada 02 Temmuz 2019 tarihinde tam Güneş tutulması ile 16 Temmuz 2019 tarihinde parçalı Ay tutulması yaşanacaktır. Parçalı Ay tutulmasının olduğu tarihte Ay.ın katsayısı da düşük (Oğlakda -2) olacağından bu tutulmalar olumsuz doğa olaylarına (Deprem, vs) yol açabilir.

10 Temmuz günü en düşük katsayıya sahip gezegen : Ay -5
Tablo 1
10 Temmuz günü Aydan olumsuz etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Güneşi ve Marsı Koç, Boğa, İkizler, Aslan, Terazi, Akrep, Yay, Kova olanlar / Rusya, Japonya, Çin, Almanya, Fransa, İsrail, Filistin, Türkiye, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Yunanistan, Arnavutluk, Suriye, Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Lübnan, Libya, Kuveyt / HDP, AKP, MHP / AB (Avrupa Birliği), NATO.

- Koç burcunu sembolize eden Asker, polis ve güvenlik birimleri; Boğa burcunu sembolize eden Para konuları, ülkelerin sahip olduğu mal-mülk ve topraklar; İkizler burcunu sembolize eden Her türlü iletişim (konuşma, yazışma, bilgi, belge, internet, ulaşım, eğitim-öğretim), ticari konular, komşu ülkeler; Aslan burcunu sembolize eden Nüfuzlu kişiler, liderler, gençler, spekülatif konular (Borsa, altın, döviz, vs); Terazi burcunu sembolize eden Sosyal ve siyasi konular, siyasetçiler; Akrep burcunu sembolize eden Gizli saklı işler, gizli örgütler, bankacılık konuları, ülkelerin yer altı ve üstü kaynakları; Yay burcunu sembolize eden Yabancı ülke ve kültürler (kürt, alevi, vs), hukuk ve yasalar, yüksek öğrenimle, din, felsefe ve inançlarla ilgili konular, uzun yolculuklar; Kova burcunu sembolize eden Özgürlükçü kişi ve gruplar, plan ve projeler, teknolojik konular Ay.ı sembolize eden Vatani konulardan, ülke güvenliği ve üretimle ilgili konulardan, aşırı duyarlı kişilerden, dalgalanmalardan olumsuz etkiler alabilirler. 

Tablo 2
10 Temmuz günü Aydan olumlu etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Marsı Başak, Balık olanlar / Belçika, Işid, İran, Yemen, İtalya, KKTC, Ermenistan, Ukrayna.

- Başak burcunu sembolize eden Her türlü hizmetler (ulaşım, sağlık, eğitim), işçi ve çalışanlar, Balık burcunu sembolize eden Büyük kurum ve kuruluşlar (Kamu yada özel şirketler, hastaneler, hapishaneler, vakıflar, bankalar, devlet kurumları, vs), başka devletler, hayırsever kişi ve gruplar, insanlık adına yapılan özverili ve yaratıcı çalışmalar Ay.ı sembolize eden Vatani konulardan, ülke güvenliği ve üretimle ilgili konulardan, vatanseverlerden, duygulu, duyarlı ve üretken kişilerden olumlu etkiler alabilir.

Ay.dan olumsuz etkiler alan ülkeler Ay.dan olumlu etki alan ülkelere dikkat etmeleri gerekebilir. Yani Rusya, Japonya, Çin, Almanya, Fransa, İsrail, Filistin, Türkiye, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Yunanistan, Arnavutluk, Suriye, Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Lübnan, Libya, Kuveyt gibi ülkeler Belçika, Işid, İran, Yemen, İtalya, KKTC, Ermenistan, Ukrayna gibi ülkelere dikkat etmeleri gerekebilir.

- 10 Temmuz gününü burç bazında incelersek;
Koç burcu: Güneş, Ay, Venüs, Mars, Satürn, Uranüs ve Plütodan olumsuz etki almakta. Ama Jüpiterden olumlu etki almakta.
Boğa burcu: Ay, Venüs, Mars ve Uranüsden olumsuz etki almakta. Ama Güneş, Satürn, Neptün ve Plütondan olumlu etki almakta.
İkizler burcu: Ay, Mars, Jüpiter ve Neptünden olumsuz etki almakta. Ama Merkür ve Uranüsden olumlu etki almakta.
Yengeç burcu: Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Satürn, Uranüs ve Plütondan olumsuz etki almakta. Ama Neptünden olumlu etki almakta.
Aslan burcu: Ay, Merkür ve Marsdan olumsuz etki almakta. Ama Jüpiterden olumlu etki almakta.
Başak burcu: Venüs, Mars, Jüpiter, Uranüs ve Neptünden olumsuz etki almakta. Ama Güneş, Ay, Merkür, Satürn ve Plütondan olumlu etki almakta.
Terazi burcu: Güneş, Ay, Venüs, Mars, Satürn, Uranüs ve Plütondan olumsuz etki almakta. Ama Jüpiterden olumlu etki almakta.
Akrep burcu: Ay, Venüs, Mars ve Uranüsden olumsuz etki almakta. Ama Güneş, Satürn, Neptün ve Plütondan olumlu etki almakta.
Yay burcu: Ay, Mars, Jüpiter ve Neptünden olumsuz etki almakta. Ama Merkür ve Uranüsden olumlu etki almakta.
Oğlak burcu: Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Satürn, Uranüs ve Plütondan olumsuz etki almakta. Ama Neptünden olumlu etki almakta.
Kova burcu: Ay, Merkür ve Marsdan olumsuz etki almakta. Ama Jüpiterden olumlu etki almakta.
Balık burcu: Venüs, Mars, Jüpiter, Uranüs ve Neptünden olumsuz etki almakta. Ama Güneş, Ay, Merkür, Satürn ve Plütondan olumlu etki almakta.

10 Temmuz günü Akrep burcu Mars ve Uranüsden olumsuz etki aldığından Kuzey Kore, Türkiye, İran gibi ülkelerde depremler de olabilir. Akrep burcunu sembolize eden gizli saklı işlerde ve örgütlerde de zorlanma ve ani değişimler yaşanabilir.

24 Temmuz 2019
24 Temmuz 2019 tarihi de düşük katsayıda (-22 katsayıda) olacaktır. 24 Temmuz günü Güneş Aslanda -3, Ay Koçda -4, Merkür Yengeçde -3, Venüs Yengeçde -2, Mars Aslanda -1, Jüpiter Yayda -1, Satürn Oğlakda -2, Uranüs Boğada -1, Neptün Balıkda -1, Plüto Oğlakda -4 olacaktır.

24 Temmuz günü en düşük katsayıya sahip gezegenler : Ay -4, Plüto -4
Tablo 1
24 Temmuz günü Ay ve Plütondan olumsuz etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Güneşi ve Marsı Koç, Terazi olanlar / NATO, Suriye.

24 Temmuz günü Ay ve Plütondan olumlu etki alacak burçlar, ülkeler, gruplar: Marsı Başak, Balık olanlar / Belçika, Işid, İran, Yemen, İtalya, KKTC, Ermenistan, Ukrayna.

- Koç burcunu sembolize eden Asker, polis ve güvenlik birimleri; Terazi burcunu sembolize eden Sosyal ve siyasi konular, siyasetçiler Ay.ı sembolize eden Vatani konulardan, ülke güvenliği ve üretimle ilgili konulardan, aşırı duyarlı kişilerden, dalgalanmalardan, Plütonu sembolize eden Gizli saklı işlerden, gizli örgütlerden, bankacılık konularından, ülkenin yer altı ve üstü kaynaklarından, kıskanç, manipüle eden, ölümcül ve yok edici kişilerden olumsuz etkiler alabilirler. 

Ay ve Plütondan olumsuz etkiler alan NATO ve Suriye Ay ve Plütondan olumlu etki alan ülkelere (Belçika, Işid, İran, Yemen, İtalya, KKTC, Ermenistan, Ukrayna) dikkat etmeleri gerekebilir.

24 Temmuz 2019 'da Işid yada İran Suriyeye Plütonu sembolize eden atom bombası atabilir. Çünkü 06 Ağustos 1945'de Amerika Japonyaya ilk atom bombasını attığında Plüton Aslan burcundaydı ve Amerikanın İkizler burcu olan Marsını olumlu ama Japonyanın (11 Şubat 660 Güneş Kova Mars Akrep) Güneşini ve Marsını olumsuz etkiliyordu.
  


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

Dikkat ! 10 - 24 Temmuz 2019 Kaostan da Öte !

10 Temmuz 2019 -23 katsayısıyla Kaosdan da öte bir tarih olabilir. Bu tahminler transitlere (gezegenler) göre yapılmaktadır. Çeşitli ta...