30 Temmuz 2014 Çarşamba

04 - 10 Ağustos 2014 Haftalık burç astroloji : 09 Ağustos haftanın en yoğun günü !

Seçimlerin olduğu bu hafta astrolojik açıdan çok enteresan bir hafta olacak. Seçimlerden 1 gün öncesi yani 09 Ağustos haftanın en yoğun günü olabilir. Bu günde Ay Oğlak.da, Venüs Yengeç.de, Uranüs Koç.da kötü konumda olacak. Hele 09 Ağustos Cumartesi günü Ay Oğlak.da Venüsün de körüklemesiyle -4 katsayısına ulaşıp haftanın en kötü konumundaki planeti ünvanını almakta. 09 Ağustos günü bireysel açıdan Yengeç burcundaki Ay hangi evinize denk geliyorsa o konularda güvensizlikler ve verim düşüklükleri olabilir ama olayları iyi karşılayabilir ve büyütmezseniz bu durum kısa sürecektir. Bu yüzden Natal gezegenleriniz de önem kazanmakta.

04 Ağustos Pazartesi günü ise Güneş Aslan burcunda (Merkür ve Jüpiterin desteğiyle) süper bir konumda olacak. 05 ve 06 Ağustos günlerinde ise Mars da Akrep de süper etkiler almakta.

04 - 10 Ağustos 2014 Haftalık burç astroloji detay;

09 Ağustos Cumartesi günü:

Güneş 2 <-> Aslan (Güneş) 8 (Güneş pozitife kayıyor)

Merkür 2 -> Aslan

Jüpiter 2 -> Aslan


Venüs -2 -> Yengeç (Ay) -4 -> Oğlak

Uranüs 0 -> Koç (Mars) 3 -> Akrep (Plüto) 4 <-> Oğlak (Satürn) 1 (Satürn ve Plüton pozitife kayıyor)

09 Ağustos günü Venüsü simgeleyen para konularında, sosyal ve siyasi konularda, diplomatik ilişkilerde güvensizlikler, dalgalanmalar, verimsizlikler olabilir. Bu durum vatani konuları, ülke güvenliğini ve üretimle ilgili konuları olumsuz etkileyebilir. Vatani konularda, ülke güvenliğini ilgilendiren konularda bunalımlar, korku, kaygı ve endişeler olabilir. Üretimle ilgili konularda da aksilikler, kısıtlamalar yada engeller olabilir. Bu durumdan Başkan, patron ve otorite sahipleri olumsuz etkilenebilir. Ama Plütonu simgeleyen bankacılık konularında, ülkenin yer altı ve üstü kaynaklarında, değişim ve dönüşümlerde, gizli saklı konularda yada bu işlerle uğraşanlarda azim, disiplin, çaba, güven ve tedbirler Başkan, patron ve otorite sahiplerini olumlu olarak etkileyecektir. Yani bu günde Başkan, patron ve otorite sahipleri vatani konulardan olumsuz etkiler alsalar da bir takım gizli saklı işlerden, bankacılık konularından, yer altı ve üstü kaynaklardan yada değişim ve dönüşümlerden olumlu etkiler almaktalar.

09 Ağustos günü Uranüsü simgeleyen özgürlükçü ve hümanist kişilerin öfkeli oluşu, bir takım saldırı planları, silahları asker, polis ve güvenlik birimlerini huzursuz edebilir. Ancak Mars Akrep burcunda iyi konumda olduğundan Marsı simgeleyen asker, polis ve güvenlik birimleri yada bir takım başlangıç ve girişimlerde ıslah edici çalışmalar, değişim ve dönüşümler, eskimiş değerlerin dönüşmesi Akrep burcunu simgeleyen gizli saklı işleri, bankacılık konularını, yer altı ve üstü kaynakları olumlu etkileyebilir. Akrep burcunu simgeleyen gizli saklı işler, bankacılık konuları, vs.de yeni başlangıç ve girişimler de olabilir. Bu durum da yine Başkan ve patronlara olumlu yansıyacaktır.

09 Ağustos günü nüfuzlu kişileri, liderleri, spekülatif konuları ve gençleri simgeleyen Güneş Aslan burcunda süper bir konumda olduğundan liderler, nüfuzlu ve tanımış kişiler, gençler yada gençliği ilgilendiren konularda bir canlılık ve yeni organizasyonlar olabilir. Bu duruma Merkürü simgeleyen iletişim, hizmet ve sağlık sektöründen, ticari konulardan ve Jüpiteri simgeleyen yabancı ülke ve kültürlerden, hukuk ve yasalardan, yüksek öğrenimle ilgili konulardan olumlu destek gelebilir. Bu gün tam da cumhurbaşkanlığı öncesi olduğundan akla lider olarak Başbakan ve diğer parti liderleri gelmektedir. 09 Ağustos günü lider konumundaki kişilere iletişimin her dalından (yazılı ve sözlü, internet, vs), yabancı ülke ve kültürlerden (kürt, alevi, vs.), hukuki konulardan olumlu destek gelmektedir.

Bireysel olarak da kendi haritamızda Güneş hangi evimize denk geliyorsa o konularda olumlu etkiler alacağız. Örneğin Başbakan Erdoğan'ın haritasını 14.26 derece Koç burcu olarak tahmin etmekteyim (He ne kadar farklı astrologlar farklı yükselenler alsa da). Buna göre Güneş Başbakanın 5.evine düşmekte ve 5.evi simgeleyen kendini ifade, hobiler gibi konularını ön plana çıkaracağını belirtmektedir. Başbakanın hobileri simgeleyen Güneşi Balık burcunda olduğundan güzel konuşma ve hitabet sanatının ön plana çıkacağını göstermekte. Bu duruma Jüpiter (yabancı ülke ve kültürlerden, hukuk ve yasalardan, din, inanç ve felsefi konulardan) ve Merkürden (iletişim kanallarından, internet, televizyon, vs.) destek gelmekte.

Başbakanın haritasında kötü konumdaki Venüs 4.evde olduğundan sosyal ve siyasi konulardaki, para konularındaki güvensizlikler, dalgalanmalar Başbakanın ev, aile ve gayrimenkul konularını olumsuz olarak etkilemektedir. Başbakanın Natal Venüsü Balık burcunda olduğundan para konularındaki güvensizlikler Balık burcunu simgeleyen Büyük kurum ve Kuruluşlardan, vakıflardan, hayır kurumlarından kaynaklandığı görülmekte. Kötü konumdaki Ay ise 10.evinde bulunduğundan Ay.ı sembolize eden ev, aile ve gayrimenkulle ilgili konularda bunalımların, aksiliklerin, engel, yasak ve korkuların olabileceğine işaret etmekte. Bu durum mesleki konularda, Başbakanın kariyerinde güvensizliklere yol açabilir. Başbakanın ev, aile ve gayrimenkul konularını simgeleyen Natal Ay.ı Yay burcunda olduğundan ev ve ailesindeki bunalımlar, aksilikler Yay burcunu simgeleyen felsefe, inanç, dini konular, yabancı ülke ve kültürler yada hukuki konulardan kaynaklanıyor olabilir.

Her ne kadar Başbakanın 10.evi olan meslek ve kariyer evine ev ve aileyle ilgili bunalımlar yani Ay olumsuz etki etse de değişim ve dönüşümlerdeki, bankacılık konularındaki, ortak paralardaki yada gizli saklı işlerdeki disiplin, azim ve tedbirler yada çabalar meslek ve kariyer evini şu an için olumlu bir şekilde etkilemekte. Başbakanın Natal Plütonu Aslan.da olduğundan bu olumlu duruma Aslan burcunu simgeleyen lider konumunda, nüfuzlu ve tanınmış kişiler neden olabilir.

Ancak Başbakanın 12.evinde vasat konumda bulunan Neptün transiti bağlı olduğu Kurum ve Kuruluşları, hayır kurumlarını, vakıfları, hayırsever kişileri simgelemekte ve şu an için bu kişilerin anlayışlı, merhametli, idealist ve özverili olduğunu sembolize etmektedir. Bu durum da Başbakanın sıkıntı ve sorunlarını olumlu etkilemekte ve gizli düşmanlarının şu an için anlayışlı olduğunu göstermektedir. Bu durum 10 Ekim.de Uranüs transitinin de 12.evine gerilemesiyle Kasım ayında ise hem Uranüs hem de Neptün transitinin 12.evinde kötü konumda olmasıyla son bulabilir. Yani sıkıntı ve sorunlar, gizli düşmanlar uyanabilir. Bu duruma neden de Natal Uranüsün ev ve aileyi yada vatani konuları simgeleyen Yengeç.de ve Natal Neptünün sosyal ve siyasi konuları, ikili ilişkileri simgeleyen Terazi burcunda olması olabilir.

Sonuçta 15 Kasım.da (etkileri 7 gün öncesi ve sonrası sürebilir) 8.ev (Değişim ve dönüşümler, ölüm, bankacılık konuları, ortak paralar, başkalarının sahip olduğu kaynaklar, kendi kaynaklarımız vs.) ile 10.ev (otorite konumundakiler, meslek, kariyer, sosyal statü) arasında olumsuz bir etkileşim söz konusu. Tabiki bu durumdan yükseleninde Koç burcu olan diğer kişiler de derecesi biraz fark ettirse de benzer şekilde etkilenebilirler. Dikkat !


Olumsuz Transitler

Koç burcunu kötü etkileyen transit : 04, 05, 06, 07, 08, 09 Ağustos Uranüs
04, 05, 06, 07, 08, 09 Ağustos günlerinde Uranüsü simgeleyen özgürlükçü ve hümanist kişiler öfkeli olmaya devam edebilirler. Bir takım saldırı planları, silahları asker, polis ve güvenlik birimlerini huzursuz etmeye devam edebilirler. Teknolojik konularda zorlanmalar olabilir. Bir takım girişimler yada başlangıçlar teknolojik konulardan yada plan ve projelerden olumsuz etkilenebilirler. Bu yüzden bu günlerde yapılacak girişim ve başlangıçlarda huzursuzluklar olabilir.


Yengeç burcunu kötü etkileyen transit : Bütün bir hafta Venüs
Bütün bir hafta Venüsü simgeleyen para konularında, sosyal ve siyasi konularda güvensizlikler, dalgalanma ve değişimler olabilir. Bu durum vatani konuları, ülke güvenliğiyle ilgili konuları yada üretimle ilgili konuları olumsuz etkileyebilir. Örneğin para konularındaki dalgalanmalar üretimle ilgili konularda talepkarlıklara yol açabilir. Yada sosyal ve siyasi konulardaki güvensizlikler, dalgalanmalar vatani konularda talepkarlıklara ve kararsızlıklara yol açabilir.


Yay burcunu kötü etkileyen transit : 07 Ağustos Perşembe Ay
07 Ağustos Perşembe günü Ay.ı simgeleyen vatani konular ve ülke güvenliğiyle ilgili konularda patavatsızlık, kabalık, fanatiklik, sorumsuzluk olabilir. Üretimle ilgili konularda sorumsuzluk, savurganlık olabilir. Bu durumdan yabancı ülke ve kültürler (Kürt, alevi, Irak, İran, vs), hukuki konular olumsuz etkilenebilir. Yabancı ülke ve kültürlerde bir güvensizlik yada hukuki konularda değişimler, dalgalanmalar yada güvensizlikler de olabilir. Örneğin vatani konularda olası bir fanatiklik yabancı ülke ve kültürlerde güvensizliğe yol açabilir.


Oğlak burcunu kötü etkileyen transitler : 08, 09 Ağustos Ay / 08 Ağustos Cuma Plüto
08, 09 Ağustos günleri Ay.ı simgeleyen vatani konular, ülke güvenliği yada üretimle ilgili konularda bunalımlar, aksilikler, engel, yasak ve korkular oluşabilir. Bu durum Başkan, patron ve otorite sahiplerini olumsuz etkileyebilir.

08 Ağustos Cuma günü Plüton Oğlak burcunda kötü konumda olduğundan gizli saklı işler, bankacılık konuları, ülkenin yer altı ve üstü kaynakları, değişim ve dönüşümler konularında bunalımlar, aksilikler ve yasaklar olabilir. Bu durum Başkan, patron ve otorite konumundakileri olumsuz etkileyebilir. Ancak bu günde Mars (asker, polis ve güvenlik güçleri, yeni girişimler) ve Satürnün (Başkan, patron ve otorite sahipleri) olumlu desteğiyle gizli saklı işlerde, bankacılık konularında, yer altı ve üstü kaynaklarda, değişim ve dönüşümlerdeki bunalımlar disiplin ve alınan tedbirlerle aşılabilinir.


Olumlu Transitler

Aslan burcunu iyi etkileyen transit : Bütün bir hafta Güneş (Merkür ve Jüpiterin desteğiyle)
Bütün bir hafta Güneşi simgeleyen nüfuzlu kişilerde, liderlerde, gençlerde, gençliği ilgilendiren konularda, spekülatif konularda (Borsa, altın, döviz, vs) canlılık, yaratıcılık, yeni organizasyonlar olabilir. Bu duruma Aslan burcundaki Merkür (İletişim, hizmet ve sağlık sektörü, ticari konular) ve Jüpiter (Yabancı ülke ve kültürler, hukuk ve yasalar, yüksek öğrenimle ilgili konular) de destek olmaktadır. Örneğin lider konumundaki kişilerin yapacağı yeni organizasyonlara yabancı ülke ve kültürlerden, hukuk ve yasalardan yada iletişimin her kanalından (internet, televizyon, gazete, vs.) veya ticari konulardan olumlu destek gelebilir.


Akrep burcunu iyi etkileyen transit : 05, 06, 07, 08, 09 Ağustos Mars
05, 06, 07, 08, 09 Ağustos günleri Marsı simgeleyen asker, polis ve güvenlik güçleri her ne kadar Uranüs.den huzursuz edici bir etki alsalar da Mars Akrep burcunda iyi konumda olduğundan bu etkiyi nötürleyip keskin, güçlü ve nüfuz edici olabilirler. Bu olumlu durumdan Akrep burcunu simgeleyen gizli saklı işler, değişim ve dönüşümler olumlu etkiler alabilir. Akrep burcunu simgeleyen gizli saklı işlerde, bankacılık konularında, yer altı ve üstü kaynaklarda (petrol, doğal gaz, vs.), değişim ve dönüşümlerde yeni girişimler ve başlangıçlar olabilir. Akrep burcu yer altındaki katmanları ve fay hatlarını simgelediğinden Marsdan gelen bir enerjiyle yer altındaki katmanlarda bir enerji ve aktivasyon olabilir. Bu durum da yine depremlere yol açabilir.

Gezegenlerin akışı her ne kadar böyle olsa da biz insanlar akıl ve irademizle olayların akışını değiştirebiliriz işte bu yüzden "Tanrım bana değiştirebileceklerim için güç, değiştiremeyeceklerim için sabır ama en önemlisi ikisinin arsındaki farkı anlayabilmem için akıl ver." Çin tapınak yazısı


Geçen haftalarda çıkan yorumlarımızdan başlıklar
 
24 Temmuz Hamas, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı, "M75 füzeleri"yle vurduğunu duyurdu. (21 - 27 Temmuz 2014 Temmuz astroloji yorumlarımızda 24 Temmuz için haftanın en yoğun günü olabilir demiştik gerçekten de bu günde hem yurt içi hem de yurt dışında bir çok olay oldu. Bunlardan biri de İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalardı. Bu günde toplu ölümleri simgeleyen Plüton kötü konumdaydı.) (http://sozcu.com.tr/2014/dunya/hamas-ben-gurion-havalimanini-vurdu-563232/)

24 Temmuz İsrail Birleşmiş Milletler okulunu vurdu. (http://sozcu.com.tr/2014/dunya/israil-birlesmis-milletler-okulunu-vurdu-563557/)

24 Temmuz İncirlik'teki bayrak İsrail kızar diye indirilemedi. (İletişimi simgeleyen Merkür ile sosyal ve siyasi konuları simgeleyen Venüsün vatani konuları simgeleyen Yengeç.de kötü konumda oluşuna örnek olay. Zaten 21 - 27 Temmuz 2014 burç yorumlarımızda Merkür ve Venüsün Yengeç burcunda kötü konumda olacağını belirtmiştik.) (http://www.odatv.com/n.php?n=incirlikteki-bayrak-israil-kizar-diye-indirilemedi-2407141200)

24 Temmuz Cezayir 116 kişiyi taşıan uçağının çöle düştüğünü duyurdu. (21 - 27 Temmuz 2014 Temmuz burç yorumlarımızda bu günde Merkürün, Uranüsün ve Plütonun kötü konumda olacağını belirtmiştik. Teknolojik konuları simgeleyen Uranüs, iletişimi simgeleyen Merkür ve toplu ölümleri simgeleyen Plüton ne zaman kötü konumda olsa bir uçak kazası haberi olmakta. Uçak astrolojide hem iletişimi hem de teknolojik konuları simgeleyen Merkür ve Uranüsle bağlantılı bulunmaktadır. Bu yüzden Merkür ve Uranüsün zayıf olduğu durumlarda havacılık sektörünün daha dikkatli olması gerekebilir.) (http://www.milliyet.com.tr/yolcu-ucagi-dustu-/dunya/detay/1916605/default.htm)

25 Temmuz İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'e karşı kuşatmayı yarma" adı altında askeri operasyon başlatacaklarını açıkladı. (21 - 27 Temmuz 2014 Temmuz burç yorumlarımızda 25 Temmuz Cuma Ay Yengeç burcunda Venüsün de körüklemesiyle haftanın en kötü konumunda olacak demiştik. Ayrıca Filistinin Akrep burcunda oluşu ve Natal Marsının yöneticisi olan Marsın da Akrep burcunda iyi bir konumda oluşu yüzünden askeri açıdan Akrep burcunu simgeleyen bir takım örgütlerden destek göreceğini söylemiştik. İslami Cihadın Filistini desteklemesi bu duruma örnektir.) (http://www.milliyet.com.tr/israil-e-115-roketle-karsilik-gundem-1916857/)

25 Temmuz Çolpan İlhan hayatını kaybetti. (Natal Plütonu Yengeç burcunda ve kötü konumda olan Çolpan İlhanı (08.08.1936) tam da Ay.ın Yengeç burcunda kötü konumda olduğu bir günde kaybettik. Ayrıca kalbi simgeleyen Natal Güneşi Natal Jüpiterden iyi açı alsa da Natal Uranüsden 90 derece almakta ve Güneşi her ne kadar Aslan burcunda olsa da Uranüs.den aldığı bu açıyla Güneşi de kötü konuma düşmekte. Natal Plütonun Yengeç.de kötü konumda ve Ay.ın Yengeç.de kötü konumda olduğu bir günde ölmesi akla belki de kalbiyle ilgili kalıtsal bir hastalığa sahip olduğunu getirmekte. Zamansız değişim ve dönüşümler olan ölümleri simgeleyen Natal Plüton kadar transit Plüton ve 8.ev de çok önemli tabiki.Doğum saatini bilemediğimiz için Transit Plütonun hangi evde olduğunu bilemiyoruz. Çolpan İlhan'a Allah Rahmet eylesin ! Nur içinde yatsın.) (http://www.milliyet.com.tr/colpan-ilhan-hayatini-kaybetti-gundem-1916917/?ShowPageSkin=1)

25 Temmuz Hızlı trende kısa süreli arıza. (Teknolojik konuları simgeleyen Uranüsün kötü konumda oluşuna örnek olay.) (http://www.milliyet.com.tr/hizli-tren-durdu-gundem-1917104/)

26 Temmuz İsrail sabah 07.00'den itibaren Gazze'deki saldırılarını 12 saat süreyle durduracak. (21 - 27 Temmuz haftalık astroloji yorumlarımızda Güneşin Aslan burcunda 26 - 27'sinde süper konumda olacağını söylemiştik. İsrailin Marsı Aslan burcunda olduğundan bu olay Güneşin Aslan burcunda süper konumda oluşuna örnek sayılabilir.) (http://www.milliyet.com.tr/israil-den-flas-aciklama/dunya/detay/1917196/default.htm)

26 Temmuz Başakşehir Stadyumu’nun açılışındaki maçta 12 numarayla sahaya çıkan 12. Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan hat-trick yaptı. Erdoğan, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’e de bir jestte bulunarak stadyuma adının verildiğini açıkladı. (21 - 27 Temmuz 2014 haftalık astroloji yorumlarımızda Güneşin haftasonu yani 26 - 27 Temmuz günleri süper konumda olacağını söylemiş ve lider konumundaki kişilerin yeni organizasyonlar içinde bulunabileceğini ve kendilerini daha net gösterebileceklerini belirtmiştik gerçektend de bu günde lider konumundaki Başbakan Güneşin Aslan burcunda oluşuna yakışır bir şekilde stadyum açılışında bir futbol şovu yapmıştır.) (http://www.milliyet.com.tr/stadyum-acilisinda-uc-gol-birden-at/siyaset/detay/1917493/default.htm)

27 Temmuz Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Ben Sayın Ban Ki-mun ile bir kez daha görüştüm. Sayın Ban Ki-mun da BM Genel Sekreteri olarak, bugün Filistin saatiyle ikide başlayan ateşkesin, 24 saat süreceği konusunu teyit ettiler ve bu konuda destek vereceklerini ifade ettiler" dedi. (Bir dargın bir barışık İsrail ve Filistin için Güneşin Aslan burcunda süper konumda oluşuna örnek olay.) (http://www.milliyet.com.tr/davutoglu-ndan-ateskes-aciklamasi/siyaset/detay/1917732/default.htm)

27 Temmuz TEM'de halk otobüsü yandı. (28 - 03 Ağustos 2014 haftalık burç yorumlarımızda bütün bir hafta toplu ölümleri simgeleyen Plütonun ve teknik konuları simgeleyen Uranüsün kötü konumda olacağını belirtmiştik. Frenleri tutmayan otobüs önce bariyerlere çarpıyor ve kapılar açılmadığı için 4 kişi yanarak ölüyor.) (http://www.haberturk.com/gundem/haber/974398-istanbulda-halk-otobusunde-yangin-cikti)

28 Temmuz Obama'dan Netenyahu'ya önşartsız ateşkes çağrısı. Ateşkes girişimlerinin yanı sıra Filistin ve İsrail halkının normal bir hayat yaşamalrını sağlayacak bölgesel ve uluslararası çalışmalara desteğini yineledi. (28 - 03 Ağustos 2014 haftalık burç yorumlarımızda 02 Ağustos öncesi ve sonrası yani 29 Temmuz ve 03 Ağustos tarihlerinde hem Ay.dan hem de Mars.dan olabilecek olumlu etkiye örnek olay. Ay Yengeç burcundaki Amerikayı temsil ediyor.) (http://www.milliyet.com.tr/obama-dan-netenyahu-ya-onsartsiz/dunya/detay/1917815/default.htm)

28 Temmuz İsrail ordusu Şifa Hastanesi'ni bombaladı. (Mars her ne kadar Akrep burcunda olumlu bir etki yani barış çalışmaları verse de henüz İsraili simgeleyen Venüs ve Filistini simgeleyen PLüton iyi konumda değil.) (http://www.milliyet.com.tr/israil-ordusu-sifa-hastanesi-ni-gundem-1918032/)

29 Temmuz Emniyet'te 'paralel yapı' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 49 şüpheli için dosya üzerinden karar verilecek. KARAR SAAT 21.00'DE OKUNACAK. (Bu olay polis ve emniyet güçleriyle ayrıca sosyal ve siyasi konularla ilgili olduğundan 28 - 03 Ağustos 2014 haftalık burç yorumlarımızda belirttiğimiz üzere bütün bir hafta Venüsün ve Plütonun ayrıca Koç burcundaki Uranüsün kötü konumda olmasıyla ilişkili sayılır. Haftalık yazımızda özellikle 29 Temmuz gününe vurgu yapmış olup bir takım gizli saklı işler yada bunları yapanların her ne kadar Satürn.den yani otorite sahibi kişilerden olumusuz etkiler alsa da Marsı sembolize eden asker, polis ve güvenlik birimlerinden olumlu etkiler alabileceğini belirtmiştik. Ayrıca bu günde gizli saklı olaylarda yeni başlangıçların olabileceğini de belirtmiştik.) (http://www.milliyet.com.tr/49-supheli-icin-dosya-uzerinden-gundem-1918399/)
Yükselen Burçlara göre Yorum
Kişisel olarak burçları Yükselen Burçlara göre yorumlamak daha doğru olduğundan Aşağıda Yükselenlere göre 04 - 10 Ağustos haftasını veriyorum:


Not: Bazı evlere maksimum 3 burç düşebildiğinden ve doğduğumuz andan itibaren bu burçlar sırayla aktif olduklarından evlerin burçlarında bazı kaymalar olabilir. Birebir yorum için kişiye özel harita çıkartılmalıdır.


Yaptığımız yorumlar sadece bir Tahmin niteliğindedir. Şüphesiz geleceği bir tek her şeyi yoktan var eden Allah bilir !
Yorumlarımızda belirttiğimiz gezegenlerin iyi yada kötü konumları sadece Retro (Geri) hareketleri değil diğer gezegenlerden aldıkları olumlu yada olumsuz açıların toplamını kapsamaktadır. Bir gezegenin Retro yapması olumsuz bir durumdur ama diğer gezegenlerden aldığı açılar da hesaba katılmalıdır. Bu yüzden gezegenin durumunu değerlendirirken Retro tek başına bir kriter olamaz.


Yükselen Koç
Uranüs 1.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts kötü : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Venüs 4.evde Bütün bir hafta kötü : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 5.evde Bütün bir hafta süper : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Sıcak yürekli, sadık, cömert, yaratıcı, egemen, irade, istek, canlılık, yaşama gücü, otorite, varoluş, bilinçli yönümüz, saygınlık, onur, kendinden eminlik, bağımsızlık, liderlik, yapıcılık, kendine güven, organize etmek, yönetmek.

Mars 8.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts süper : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Ay 9.evde Prş kötü : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Ay 10.evde Cuma, Cts kötü : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 10.evde Cuma kötü : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.


Yükselen Boğa
Venüs 3.evde Bütün bir hafta kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 4.evde Bütün bir hafta süper : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Sıcak yürekli, sadık, cömert, yaratıcı, egemen, irade, istek, canlılık, yaşama gücü, otorite, varoluş, bilinçli yönümüz, saygınlık, onur, kendinden eminlik, bağımsızlık, liderlik, yapıcılık, kendine güven, organize etmek, yönetmek.

Mars 7.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts süper : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Ay 8.evde Prş kötü : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Ay 9.evde Cuma, Cts kötü : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 9.evde Cuma kötü : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Uranüs 12.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts kötü : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.


Yükselen İkizler
Venüs 2.evde Bütün bir hafta kötü : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 3.evde Bütün bir hafta süper : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Sıcak yürekli, sadık, cömert, yaratıcı, egemen, irade, istek, canlılık, yaşama gücü, otorite, varoluş, bilinçli yönümüz, saygınlık, onur, kendinden eminlik, bağımsızlık, liderlik, yapıcılık, kendine güven, organize etmek, yönetmek.

Mars 6.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts süper : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Ay 7.evde Prş kötü : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Ay 8.evde Cuma, Cts kötü : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 8.evde Cuma kötü : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Uranüs 11.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts kötü : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.


Yükselen Yengeç
Venüs 1.evde Bütün bir hafta kötü : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 2.evde Bütün bir hafta süper : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Sıcak yürekli, sadık, cömert, yaratıcı, egemen, irade, istek, canlılık, yaşama gücü, otorite, varoluş, bilinçli yönümüz, saygınlık, onur, kendinden eminlik, bağımsızlık, liderlik, yapıcılık, kendine güven, organize etmek, yönetmek.

Mars 5.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts süper : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Ay 6.evde Prş kötü : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Ay 7.evde Cuma, Cts kötü : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 7.evde Cuma kötü : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Uranüs 10.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts kötü : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.


Yükselen Aslan
Güneş 1.evde Bütün bir hafta süper : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Sıcak yürekli, sadık, cömert, yaratıcı, egemen, irade, istek, canlılık, yaşama gücü, otorite, varoluş, bilinçli yönümüz, saygınlık, onur, kendinden eminlik, bağımsızlık, liderlik, yapıcılık, kendine güven, organize etmek, yönetmek.

Mars 4.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts süper : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Ay 5.evde Prş kötü : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Ay 6.evde Cuma, Cts kötü : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 6.evde Cuma kötü : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Uranüs 9.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts kötü : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Venüs 12.evde Bütün bir hafta kötü : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.


Yükselen Başak
Mars 3.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts süper : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Ay 4.evde Prş kötü : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Ay 5.evde Cuma, Cts kötü : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 5.evde Cuma kötü : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Uranüs 8.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts kötü : Yüksek Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Venüs 11.evde Bütün bir hafta kötü : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 12.evde Bütün bir hafta süper : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Sıcak yürekli, sadık, cömert, yaratıcı, egemen, irade, istek, canlılık, yaşama gücü, otorite, varoluş, bilinçli yönümüz, saygınlık, onur, kendinden eminlik, bağımsızlık, liderlik, yapıcılık, kendine güven, organize etmek, yönetmek.


Yükselen Terazi
Mars 2.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts süper : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Ay 3.evde Prş kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Ay 4.evde Cuma, Cts kötü : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 4.evde Cuma kötü : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Uranüs 7.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts kötü : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Venüs 10.evde Bütün bir hafta kötü : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 11.evde Bütün bir hafta süper : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Sıcak yürekli, sadık, cömert, yaratıcı, egemen, irade, istek, canlılık, yaşama gücü, otorite, varoluş, bilinçli yönümüz, saygınlık, onur, kendinden eminlik, bağımsızlık, liderlik, yapıcılık, kendine güven, organize etmek, yönetmek.


Yükselen Akrep
Mars 1.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts süper : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Ay 2.evde Prş kötü : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Ay 3.evde Cuma, Cts kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 3.evde Cuma kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Uranüs 6.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts kötü : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Venüs 9.evde Bütün bir hafta kötü : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 10.evde Bütün bir hafta süper : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Sıcak yürekli, sadık, cömert, yaratıcı, egemen, irade, istek, canlılık, yaşama gücü, otorite, varoluş, bilinçli yönümüz, saygınlık, onur, kendinden eminlik, bağımsızlık, liderlik, yapıcılık, kendine güven, organize etmek, yönetmek.


Yükselen Yay
Ay 1.evde Prş kötü : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Ay 2.evde Cuma, Cts kötü : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 2.evde Cuma kötü : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Uranüs 5.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts kötü : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Venüs 8.evde Bütün bir hafta kötü : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 9.evde Bütün bir hafta süper : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Sıcak yürekli, sadık, cömert, yaratıcı, egemen, irade, istek, canlılık, yaşama gücü, otorite, varoluş, bilinçli yönümüz, saygınlık, onur, kendinden eminlik, bağımsızlık, liderlik, yapıcılık, kendine güven, organize etmek, yönetmek.

Mars 12.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts süper : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.


Yükselen Oğlak
Ay 1.evde Cuma, Cts kötü : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 1.evde Cuma kötü : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Uranüs 4.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts kötü : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Venüs 7.evde Bütün bir hafta kötü : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 8.evde Bütün bir hafta süper : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Sıcak yürekli, sadık, cömert, yaratıcı, egemen, irade, istek, canlılık, yaşama gücü, otorite, varoluş, bilinçli yönümüz, saygınlık, onur, kendinden eminlik, bağımsızlık, liderlik, yapıcılık, kendine güven, organize etmek, yönetmek.

Mars 11.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts süper : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Ay 12.evde Prş kötü : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.


Yükselen Balık
Uranüs 3.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Venüs 6.evde Bütün bir hafta kötü : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 7.evde Bütün bir hafta süper : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Sıcak yürekli, sadık, cömert, yaratıcı, egemen, irade, istek, canlılık, yaşama gücü, otorite, varoluş, bilinçli yönümüz, saygınlık, onur, kendinden eminlik, bağımsızlık, liderlik, yapıcılık, kendine güven, organize etmek, yönetmek.

Mars 10.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts süper : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Ay 11.evde Prş kötü : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Ay 12.evde Cuma, Cts kötü : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 12.evde Cuma kötü : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.
 
 

23 Temmuz 2014 Çarşamba

28 - 03 Ağustos 2014 Haftalık burç astroloji : 02 Ağustos ayın en olumsuz günü !

 
Temmuz ayı için diğer aylara göre daha iyi demiştik ama yine de toplumsal gezegenlerden Plüton ve Uranüs için uyarıda bulunmuştuk. Temmuz ayında tek olumlu şey Merkür, Venüs ve Marsın olumlu etkiler alışıydı. Bu dönem kısa süren anlaşmalar, birçok konuda yeni fikirler, bilgi ve belgeler, sosyal ve siyasi konularda yeni girişimler (Mars Terazi.de iyi konumdayken) oluşturdu. Ancak ayın sonuna doğru (23 Temmuz.dan itibaren) Venüsün Yengeç.de kötü konuma geçişi ve bu sene boyunca genelde kötü konumda olan ve olacak olan Satürn, Uranüs ve Plüton yüzünden bir takım toplumsal olaylar ve savaşlar da patlak verdi.

Bu hafta önemli ve sıcak olaylara gebe olabilir. Özellikle 02 Ağustos Cumartesi günü hem haftanın hem de Ağustos ayının (-10 katsayısıyla) en kötü günüdür. Bu günde Ay Terazi.de, Venüs Yengeç.de, Uranüs Koç.da ve Plüton da Oğlak.da kötü konumda olacak. Terazi burcunu simgeleyen konular yani sosyal ve siyasi konular, Yengeç burcunu simgeleyen vatani konular, Koç burcunu simgeleyen askeri konular ve Oğlak burcunu simgeleyen ülke başkanları ve patronlarını ilgilendiren konular olumsuz etkiler alabilir. Bu arada ülkeler astrolojisine baktığımızda Güneşi Boğa.da olan İsrailin Venüs Yengeç burcunda kötü konumda olduğundan kendini ifade ederken her zamankinden daha talepkar olabileceği bu da Venüs Yengeç.de olduğundan Yengeç burcunu simgeleyen vatani konuları olumsuz etkileyebileceğini anlatıyor. Filistin ise Akrep burcu ülkesi olduğundan (aynı şey Türkiye için de geçerli) ve Plüton Oğlak burcunda kötü konumda olduğundan kendini ifade ederken daha katı yada yıkıcı olabileceğini göstermekte. Plüton Oğlak burcunda olduğundan bu katı ve yıkıcı tavrını otoriter kişilere karşı kullanacağı anlamına geliyor.

Bu ülkelerin Marslarına baktığımızda; İsrail'in Marsı Aslan.da yani askeri gücü Güneşi simgeleyen nüfuzlu kişi ve ülkelerce destekleniyor. Filistinin Marsı yani askeri gücü ise Koç burcunda ve Koç burcunun yönetici gezegeni Mars ise şu an Akrep burcunda iyi konumda olduğundan Akrep burcunu simgeleyen gizli saklı örgüt yada kişilerce desteklendiği görülmekte (Hamas, vs. gibi). İsrail'in çekindiği "yer altındaki tüneller" de Akrep burcunu simgeleyen ögeler arasındadır. İki ülkenin de askeri gücünün iyi ve güçlü olduğu görülmekte. Ancak Güneşleri kötü konumda (İsrail talepkar, kendi isteklerini dayatan, Filistin gözü kara ve intikam alıcı) olduğundan aralarında büyük bir sürtüşme oluşmakta.

Ülkelerin haritaları kadar ülkeleri yöneten kişilerin de haritaları önemlidir ve genellikle ülkeleri yönetenler ülkelerinin haritaları ile uyumlu kişilikler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Örneğin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun (21 Ekim 1949) Güneşi de kendi ülkesinin Boğa.da olan Güneşi gibi Venüsün kontrol ettiği Terazi burcundadır. Marsı da kendi ülkesinin Marsı gibi Aslan burcundadır. Filistin Başbakanı Mahmud Abbas ise 26 Mart 1935 doğumlu olup Güneşi Koç burcunda Marsı ise Terazi burcundadır. Kendi ülkesinin Marsı da ne tesadüftür ki Koç burcundadır. Bu kişiler ülkelerinin karakterlerine göre uyumlu hareket içindedirler. Herkesin aklına onca gezegen varken neden sadece Güneş ve Marsa bakılıyor sorusu gelebilir. Bütün gezegenler önemlidir ve hepsinin ayrı anlamları vardır ama Güneş ve Mars kendimizi ifade ve enerjimizin tarifi açısından haritadaki en önemli gezegenlerdendir. Güneş insanın kendini nasıl ifade ettiğini Mars ise bu ifadeyi nasıl dışa vurduğunu, enerjisini, hareket ve davranışlarını, dışa vurduğu karakterini gösterir. Mars ayrıca ülkeler astrolojisinde ülkenin askeri gücünü de simgeler.

Amerika Cumhurbaşkanı Obama (04 Ağustos 1961) Güneşi Aslan burcunda olsa da Marsı Merkürün yönettiği Başak burcunda yer almaktadır. Amerikanın kuruluş tarihi 04 Temmuz 1776 olup Güneş Yengeç burcunda olsa da ülkenin Marsı Merkürün yönettiği İkizler burcundadır. Çok ilginç değil mi ? Ülkemize bakacak olursak Başbakan Erdoğanın doğum tarihi 26 Şubat 1954 olup Güneşi Balık ve Marsı Yay burcundadır. Başbakanın Ülkemizin Güneşi ve Marsıyla ortak bir gezegeni bulunmamaktadır. Aynı şekilde geçmişte Bülent Ecevit (28 Mayıs 1925), Tansu Çiller (24 Mayıs 1946) ve Erdal İnönü'nün (06 Haziran 1926) de ülkemiz haritasıyla Güneş ve Marsında ortak bir gezegeni yoktu. Buna karşın Turgut Özal'In Güneşi Venüs yönetimindeki Terazi burcuydu ülkemizin Marsı da Terazi burcundadır. Süleyman Demirel'İn Güneşi de ülkemizin Güneşi gibi Akrep burcuydu. Hatta Abdullah Gül'ün doğum tarihi 29 Ekim 1950 olup ülkemiz haritasının Güneşiyle aynı burç olan Akrep burcundadır. Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün doğum tarihi tam olarak bilinmemekle beraber Güneşinin Venüsün yönetimindeki Boğa burcunda olduğu söylenmektedir. Çünkü kendisi Boğa burcu günleri olan 19 Mayıs ve 23 Nisan günlerine büyük önem vermiş ve bu günleri ulusal bayram ilan etmişti. Atatürk'ün tahmini olarak Güneşinin Boğa burcunda oluşu ülkenin Terazi burcundaki Marsıyla ortak gezegeni olduğunu göstermektedir.

10 Ağustos 2014'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylara bakacak olursak hiç birinin Güneş ve Marsı ülkemiz haritasının Güneş ve Marsıyla ortak bir gezegene sahip değildir: Ekmelettin İhsanoğlu (26 Aralık 1943) Güneş Oğlak, Mars İkizler; Selahattin Demirtaş (10 Nisan 1973) Güneş Koç, Mars Kova. Seçimlerde Allah ülkemize kolaylık versin !

Türkiye'nin Güneşi Akrep.de olsa da Marsı Terazi.de oluşu bizi saldırgan ülke durumundan çıkartıyor. Ancak 02 Ağustos günü Terazinin yönetici gezegeni olan Venüs de Yengeç burcunda Ağustos ayının en kötü konumunda olduğundan (Aslında Venüs Yengeç.de 23 Temmuz.dan itibaren kötü konuma geçiyor.) Türkiye'nin hem Güneşi hem Marsı kötü etkiler almakta.
Bu yüzden Marsı simgeleyen askeri konularda kararsızlık, dengesizlik yada talepkarlık, kendi isteklerini öne sürme oluşabilir. Bu durum yine vatani konuları olumsuz etkileyebilir (Venüs Yengeç.de kötü konumda olduğu için). Ayrıca Terazi burcunu simgeleyen politik konular da asker ve güvenlik güçlerini olumsuz anlamda etkileyebilir. Bu yüzden Türkiye politik konularda çok hassas bir dengeyi tuturmak zorunda kalabilir.

Uranüs Koç burcunda 29, 30, 31 Temmuz, 01 ve 02 Ağustos günleri -3 katsayısıyla haftanın hatta Temmuz ve Ağustos aylarının en kötü konumundaki gezegeni ünvanını almakta. Bu günlerde saldırı planları, silahları, öfkeli özgürlükçü ve hümanist kişiler asker, polis ve güvenlik birimlerini huzursuz edebilirler.

Bunca kötü etkilerin arasında 29 Temmuz Salı ve 03 Ağustos Pazar günleri Mars Akrep.de +6 katsayısıyla Temmuz ve Ağustos aylarının en iyi gezegeni ünvanını almakta.

03 Ağustos günü Ay da Akrep.de +6 katsayısıyla Ağustos ayının en iyileri arasına girmekte. Bu durumdan Akrep burcunu sembolize eden şeyler nasibini almakta. Filistin de Akrep burcu ülkesi olduğundan bu ülke için önce 29 Temmuz Salı günü sonra 03 Ağustos Pazar günü Ay.ı simgeleyen vatani konulardan, Amerikadan (Şu anda olası gibi görünmüyor ama Amerika Yengeç burcunda olduğundan) ve Marsı simgeleyen (askeri konulardan, girişimlerden) konulardan olumlu etkiler almakta. Aynı şeyler Türkiye de Akrep burcu ülkesi olduğundan bizim için de geçerlidir. Bireysel anlamda da Akrep burcu ve Mars hangi evimize denk geliyorsa o konularda olumlu anlamda etkiler alabiliriz.

Özetlersek 02 Ağustos Cumartesi günü olumsuz şeyler (Ay ve Venüs eksiye kaysa da) olsa da öncesi ve sonrası Mars (29 Temmuz ve 03 Ağustos) ve Ay (03 Ağustos) yüzünden olumlu şeyler de olabilir. Bu arada Koç burcundaki Uranüs özgürlükçü ve hümanist kişileri öfkelendirmektedir.

28 - 03 Ağustos 2014 Haftalık burç astroloji detay;

Olumsuz Transitler
Koç burcunu kötü etkileyen transit : Bütün bir hafta Uranüs
Bütün bir hafta Uranüs Koç burcunda kötü konumda olduğundan öfkeli özgürlükçü ve hümanist kişiler, gruplar, saldırı planları, silahları asker, polis ve güvenlik birimlerini huzursuz edebilirler. Teknolojik konularda ve geleceğe dair plan ve projelerde zorlanmalar olabilir. Bir takım girişim ve başlangıçlar teknolojik konulardan yada plan ve projelerden kötü etkiler alabilirler.

Yengeç burcunu kötü etkileyen transit : Bütün bir hafta Venüs
Bütün bir hafta Venüs Yengeç burcunda kötü konumda olduğundan Venüsü simgeleyen para konuları, sosyal ve siyasi konular vatani konuları, ülke güvenliğini yada üretimle ilgili konuları olumsuz etkileyebilriler. Para konularında güvensizlikler yaşanabilir. Sosyal ve siyasi konularda yada diplomatik ilişkilerde de güvensizlikler, değişiklikler olabilir. Vatani konularda kararsızlıklar, kendi isteklerini ön planda tutmalar ve talepkarlıklar olabilir. Para konularında güvensizlikler yada değişimler üretimle ilgili konuları olumsuz yönde etkileyebilir.

Terazi burcunu kötü etkileyen transit : 01, 02 Ağustos Ay
01 ve 02 Ağustos günleri Ay Terazi burcunda kötü konumda olduğundan Ay.ı sembolize eden vatani konular, ülke güvenliği ve üretimle ilgili konular sosyal ve siyasi konuları, siyasetçileri, diplomatik ilişkileri olumsuz anlamda etkiliyebilir. Bu günlerde vatani konularda talepkarlık, kendi isteklerini ön planda tutmalar olabilir. Üretimle ilgili konularda da talepkarlık ve kararsızlık yada dengesizlik oluşabilir. Sosyal ve siyasi konularda ise güvensizlik, değişiklik ve dalgalanmalar olabilir. Bu günlerde ikili ilişkiler yada ülke bazında diplomatik ilişkilerde aşırı hassasiyete yol açabilen ani çıkışlara karşı dikkatli olmak gerekebilir.

Akrep burcunu kötü etkileyen transit : 31 Temmuz, 01 Ağustos Satürn
31 Temmuz, 01 Ağustos günleri Satürn Akrep burcunda kötü konumda olduğundan Başkan, patron ve otorite sahibi kişiler gizli saklı işleri, bankacılık konularını, yer altı ve üstü kaynakları (petrol, doğal gaz, vs.), değişim ve dönüşümleri olumsuz anlamda etkileyebilirler. Bu günlerde Başkan, patron ve otorite sahibi kişiler katı ve yıkıcı kararlar alabilirler. Yer altındaki fay hatlarında da sonradan deprem yapmak üzere baskılar oluşabilir.

Oğlak burcunu kötü etkileyen transit : Bütün bir hafta Plüto
Bütün bir hafta Plüton Oğlak burcunda kötü konumda olduğundan Plütonu simgeleyen gizli saklı işler, bankacılık konuları, yer altı ve üstü kaynaklar (Doğal gaz, petrol, vs.), değişim ve dönüşümler Başkan ve patronları olumsuz anlamda etkileyebilirler. Gizli saklı işlerde, bankacılık konularında, yer altı ve üstü kaynaklarda, değişim ve dönüşümlerde bunalımlar ve aksilikler olmaya devam edebilir.

Olumlu Transitler
Aslan burcunu iyi etkileyen transit : Bütün bir hafta Güneş (Jüpiterin desteğiyle)
Bütün bir hafta Güneş Aslan burcunda Jüpiterin desteğiyle süper bir konumda olduğundan Güneşi simgeleyen nüfuzlu kişilerde, liderlerde, gençlerde, spekülatif konularda (Borsa, vs.) canlılık ve yaratıcılık ön plana çıkabilir. Bir tek 28 Temmuz Pazartesi günü Ay.ın Aslan burcunda kötü etkisinden spekülatif konularda dalgalanmalar olsa da Jüpiterin yani yabancı ülke ve kültürlerin (kürt, alevi, Irak, İran, Amerika, vs.), hukuk ve yasaların olumlu desteğiyle bu günde de Güneş liderleri ve spekülatif konuları olumlu etkilemeye devam edecek. Venüs yüzünden sosyal ve siyasi konularda dalgalanmalar olsa da Jüpiteri simgeleyen yabancı ülke ve kültürlerin veya hukuk ve yasaların desteğiyle liderler yeni organizasyon ve çalışmalar içine girebilirler.

Akrep burcunu iyi etkileyen transit : 28, 29, 30 Temmuz, 02, 03 Ağustos Mars
28, 29, 30 Temmuz, 02, 03 Ağustos günleri Mars Akrep burcunda iyi konumda olduğundan Marsı simgeleyen asker, polis ve güvenlik birimleri yada bir takım başlangıç ve girişimler gizli saklı işleri, bankacılık konularını, yer altı ve üstü kaynakları (petrol, doğal gaz, vs), değişim ve dönüşümleri olumlu anlamda etkileyebilir. 29 Temmuz.da her ne kadar Satürn yani Başkan ve patronlar Akrep burcunu sembolize eden şeyleri olumsuz etkilese de Mars.dan olumlu etkiler almakta. Asker, polis ve güvenlik birimleri bu günlerde daha nüfuz edici ve güçlü olabilirler. Gizli saklı işlerde, bankacılık konularında yada yer altı ve üstü kaynaklarda da yeni başlangıçlar ve girişimler olabilir. Bu günler gizli saklı işlerin, bankacılık konularının yada yer altı ve üstü kaynaklarının daha aktif olduğu günlerdir. Yeni değişim ve dönüşümler de bu günlerde gündeme gelebilir.

Ağustos ayının en olumsuz günü 02 Ağustos.da Ay Terazi.de, Venüs Yengeç.de, Uranüs Koç.da, Plüto Oğlak.da kötü konumda.

Merkür 4 -> Aslan (Güneş) 12
Jüpiter 4 -> Aslan

Ay (Yengeç) -3 <-> Terazi (Venüs) -6 (Venüs ve Ay eksiye kaymakta)

Uranüs -3 -> Koç (Mars) 2 -> Akrep (Plüton)
              Satürn (Oğlak) 2 <-> Akrep 3 (Plüton ve Satürn pozitife kaymakta)

02 Ağustos Ay ve Venüs açısından en olumsuz gün olsa da Satürnü simgeleyen Başkan ve patronların nüfuz edici olmaları bir takım olası yıkıcı olayları yapıcı değişimlere çevirme potansiyeline işaret etmekte. Ayrıca Güneşi simgeleyen nüfuzlu kişiler ve liderler bu günde Merkürü simgeleyen yaratıcı fikirlerden, Jüpiteri simgeleyen yabancı ülke ve kültürlerden, hukuk ve yasalardan olumlu etkiler almaktalar. Ancak yine de Ay ve Venüs yani vatani konular ile para konuları, sosyal ve siyasi konular birbirlerini olumsuz yönde etkilemekteler (Ay Terazi.de, Venüs Yengeç.de eksiye kaymakta.)

Gezegenlerin akışı her ne kadar böyle olsa da biz insanlar akıl ve irademizle olayların akışını değiştirebiliriz işte bu yüzden "Tanrım bana değiştirebileceklerim için güç, değiştiremeyeceklerim için sabır ama en önemlisi ikisinin arsındaki farkı anlayabilmem için akıl ver." Çin tapınak yazısı

Geçen haftalarda çıkan yorumlarımızdan başlıklar
16 Temmuz ÇanakkaleSaros Körfezi açıklarında saat 14.59'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. (16 Temmuz her ne kadar olumlu bir gün olsa da yer altını ve depremleri simgeleyen Plüton +1 ile vasat bir konumdaydı.) (http://gundem.bugun.com.tr/korkutan-deprem-haberi/1191014)

16 Temmuz Sınır hattında IŞİD önlemi. (14 - 20 Temmuz 2014 burç yorumlarımızda 16 Temmuz için vatani konuları simgeleyen Ay.ın Balık burcunda çok iyi bir konumda olacağını söylemiştik gerçekten de bu günde sınırda güvenlik önlemleri yoğun bir şekilde arttırılmıştır. Balık burcu aynı zamanda devleti ve devlet kurumlarını da simgelemektedir. Ay ise güvenliği simgelediğinden Devlet kurumları içinde güvenlik artmış ve vatani konularda insani ve özverili çalışmalar yapılmıştır.) (http://yenisafak.com.tr/gundem-haber/sinir-hattinda-isid-onlemi-16.07.2014-667363?ref=manset-12)

17 Temmuz İsrailli yetkili: Kalıcı ateşkes için anlaşma sağlandı dedi ama İsrail Dışişlerinden bir başka yetkili ise ateşkes sağlandığı yönündeki iddiaları doğrulamadı. (Sosyal ve siyasi olaylarda ikilem. Venüsün İkizler burcunda oluşuna örnek sayılır.) (http://www.milliyet.com.tr/sure-doldu-herkes/dunya/detay/1913279/default.htm)

17 Temmuz Kerkük'ten petrol pompalanıyor. Irak’ta 2003 işgali sonrasında iki taraf arasında petrol meselesi yüzünden sürekli gerilim yaşandı. (Yeraltı ve üstü kaynakları simgeleyen PLütonun kötü ve Akrep burcunun Satünden kötü etkiler almasına örnek olay.) (http://www.milliyet.com.tr/kerkuk-ten-petrol-pompalaniyor-gundem-1913292/?ShowPageSkin=1)

17 Temmuz 295 kişiyi taşıyan uçak düştü. Rusya İnterfax haber ajansına göre Rusya Ukrayna sınırı yakınlarında Malezya Havayolları'na ait bir yolcu uçağı düştü. Uçakta 280'i yolcu 15'i mürettebat 295 kişi olduğu bildirildi. (280 kişinin öldüğü bu facia 18 Temmuzdan bir gün önce olan 17 Temmuzda olmuştur. 14 - 20 Temmuz 2014 haftalık astroloji yorumlarımızda 18 Temmuz için haftanın en kötü günü demiştik. Aynı zamanda 17 ve 18 Temmuz için Satürn ve ölümü simgeleyen Plütonun -2 katsayısı ile haftanın en kötü konumunda olacağını da belirtmiştik gerçekten de bu günde Malezya uçağı Plütonu simgeleyen muamma bir şekilde düşürüldü. Rusya ve Ukrayna birbirlerini suçladı. Ayrıca 17 Temmuzda teknolojik konuları simgeleyen Uranüs de kötü konumdaydı. Bu olayda uçak teknolojik konuları simgeleyen Uranüsü temsil etmektedir.) (http://sozcu.com.tr/2014/dunya/295-kisiyi-tasiyan-ucak-dustu-558255/)

17 Temmuz İsrail orudusu Gazze'ye kara operasyonu başlattı. (14 - 20 Temmuz astroloji yorumlarımızda 17 ve 18 Temmuz için Satürn ve Plütonun haftanın en kötü konumunda olacağını söylemiştik gerçekten de bu olay Satürnün kötü konumda oluşuna örnek sayılır. Çünkü Satürn Başkan, vs gibi otorite konumundakileri simgeler. Satürnün Akrep burcunda kötü konumda oluşu Başkan ve patronların katı ve yıkıcı olabileceklerine işaret etmekte. Ayrıca Filistin bir Akrep burcu ülkesi ve Plütonun etkisi altında. Satürn.ü simgeleyen katı ve yıkıcı Başkanlardan kötü etkiler almakta ve bu kötü etkiyi yine Başkan ve patronlara yansıtmakta.) (http://www.milliyet.com.tr/israil-kara-harekati-baslatti/dunya/detay/1913441/default.htm)

18 Temmuz Ukrayna ve Filistin doları uçurdu. (14 - 20 Temmuz astroloji yorumlarımızda 18 Temmuz için spekülatif konuları simgeleyen Güneşin kötü konumda olması yüzünden spekülatif konularda dalgalanmalar olabilir demiştik.) (http://uzmanpara.milliyet.com.tr/haber-detay/gundem/ukrayna-ve-filistin-dolari-ucurdu/3791/)

19 Temmuz Erdoğan'ın soykırım sözlerine ABD'den sert tepki. (Merkürün Yengeç.de kötü konumda oluşuna örnek olay.) (http://www.milliyet.com.tr/erdogan-in-soykirim-sozlerine/dunya/detay/1914184/default.htm)

19 Temmuz Cumhurbaşkanı Gül KKTC'ye veda ziyaretinde bulundu ve Bu vesile ile başta Cumhurbaşkanı Sayın Eroğlu olmak üzere devlet erkanı ile görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduğunu beliritti. (Venüsün Yengeç.de iyi konumda oluşuna örnek olay.) (http://www.haberturk.com/gundem/haber/971465-cumhurbaskani-gulden-son-resmi-ziyaret)

19 Temmuz İZMİR ve çevresi saat 18.48'de meydana gelen depremle sallandı. (Plüton ve Satürnün kötü konumda olmasına örnek olay.) (http://www.milliyet.com.tr/izmir-de-deprem-meydana-geldi-gundem-1914262/)

20 Temmuz Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Plüton ve Satürnün kötü konumda olmasına örnek olay.) (http://gundem.bugun.com.tr/deprem-firtinasi-haberi/1196204)

20 Temmuz Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 17.07'de merkez üssü Samsun, Bafra olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. (http://www.milliyet.com.tr/samsun-da-deprem-gundem-1914588/)

20 Temmuz İzmir'de 2.7 şiddetinde deprem. (http://www.milliyet.com.tr/izmir-de-2-7-siddetinde-deprem-gundem-1914627/)

20 Temmuz Gaziantep'te tehlikeli gerginlik. Suriyelileri protesto eden gruba polis izin vermedi. (Uranüsün Koç.da kötü konumda oluşuna örnek olay.) (http://www.milliyet.com.tr/gaziantep-te-tehlikeli-gerginlik-gundem-1914609/)

21 Temmuz Borsa coştu: 14 ayın zirvesinde. (21 - 27 Temmuz 2014 burç yorumlarımızda 21 Temmuz için haftanın en olumlu günü olacağını ve Ay.ın Boğa burcunda Güneş, Venüs ve Merkürün de desteğiyle süper bir konumda olacağını ve bu yüzden de Boğa burcunu simgeleyen para konularıyla uğraşanların olumlu etkiler alabileceğini yazmıştık gerçekten de bu günde Bosa coştu haberi medyada yer aldı.) (http://yenisafak.com.tr/ekonomi-haber/borsa-costu-14-ayin-zirvesinde-21.07.2014-668854?ref=manset-12)

22 Temmuz Borsa`da büyük şok! İşlemler durdu. Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik bir arıza nedeniyle BİST'te 09.53 itibari ile işlemler durdu. (21 - 27 Temmuz 2014 burç yorumlarımızda 22 Temmuz için Ay.ın İkizler burcunda kötü konumda olmasından ötürü hilekar ve kurnaz kişilerin iletişimin her aşamasını olumsuz yönde etkileyebileceğini, bu yüzden iletişim kanallarında ve ticari konularda güvensizlikler oluşabileceğini söylemiştik ve bu arada teknolojik konularda zorlanmayı ifade eden Uranüsün Koç burcunda kötü konumda olacağını söylemiştik gerçekten de bu günde teknik bir arıza nedeniyle Borsa da işlemler bir süre durmuştur.) (http://uzmanpara.milliyet.com.tr/haber-detay/gundem/borsada-buyuk-sok-islemler-durdu/3862/)

22 Temmuz Emniyette 'paralel yapı' operasyonu. (Emniyet Koç burcu ve Marsla simgelenmektedir. Zaten bir süredir Koç burcu Uranüs.den olumsuz etkiler almakta ve Koç burcunu simgeleyen şeylere huzursuzluk vermektedir. Ayrıca bu günde bilgi ve belgeleri simgeleyen Merkürün de vatani konuları simgeleyen YEngeç burcunda kötü konumda oluşu da operasyonun konusunu kapsayan yasa dışı dinleme ve sahtecilik suçlarını da simgelemektedir.) (http://www.milliyet.com.tr/emniyette-buyuk-operasyon-gundem-1915308/)

Yükselen Burçlara göre Yorum
Kişisel olarak burçları Yükselen Burçlara göre yorumlamak daha doğru olduğundan Aşağıda Yükselenlere göre 28 Temmuz - 03 Ağustos haftasını veriyorum:

Not: Bazı evlere maksimum 3 burç düşebildiğinden ve doğduğumuz andan itibaren bu burçlar sırayla aktif olduklarından evlerin burçlarında bazı kaymalar olabilir. Birebir yorum için kişiye özel harita çıkartılmalıdır.

Yaptığımız yorumlar sadece bir Tahmin niteliğindedir. Şüphesiz geleceği bir tek her şeyi yoktan var eden Allah bilir !
Yorumlarımızda belirttiğimiz gezegenlerin iyi yada kötü konumları sadece Retro (Geri) hareketleri değil diğer gezegenlerden aldıkları olumlu yada olumsuz açıların toplamını kapsamaktadır. Bir gezegenin Retro yapması olumsuz bir durumdur ama diğer gezegenlerden aldığı açılar da hesaba katılmalıdır. Bu yüzden gezegenin durumunu değerlendirirken Retro tek başına bir kriter olamaz.

Yükselen Koç
Uranüs 1.evde Bütün bir hafta kötü : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Venüs 4.evde Bütün bir hafta kötü : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 5.evde Bütün bir hafta süper : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Sıcak yürekli, sadık, cömert, yaratıcı, egemen, irade, istek, canlılık, yaşama gücü, otorite, varoluş, bilinçli yönümüz, saygınlık, onur, kendinden eminlik, bağımsızlık, liderlik, yapıcılık, kendine güven, organize etmek, yönetmek.

Ay 7.evde Cuma, Cts kötü : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 8.evde Pzt, Salı, Çrş, Cts, Pazar süper : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Satürn 8.evde Prş, Cuma kötü : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.

Plüto 10.evde Bütün bir hafta kötü : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.


Yükselen Boğa
Venüs 3.evde Bütün bir hafta kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 4.evde Bütün bir hafta süper : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Sıcak yürekli, sadık, cömert, yaratıcı, egemen, irade, istek, canlılık, yaşama gücü, otorite, varoluş, bilinçli yönümüz, saygınlık, onur, kendinden eminlik, bağımsızlık, liderlik, yapıcılık, kendine güven, organize etmek, yönetmek.

Ay 6.evde Cuma, Cts kötü : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 7.evde Pzt, Salı, Çrş, Cts, Pazar süper : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Satürn 7.evde Prş, Cuma kötü : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.

Plüto 9.evde Bütün bir hafta kötü : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Uranüs 12.evde Bütün bir hafta kötü : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.


Yükselen İkizler
Venüs 2.evde Bütün bir hafta kötü : İletişimPara, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 3.evde Bütün bir hafta süper : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Sıcak yürekli, sadık, cömert, yaratıcı, egemen, irade, istek, canlılık, yaşama gücü, otorite, varoluş, bilinçli yönümüz, saygınlık, onur, kendinden eminlik, bağımsızlık, liderlik, yapıcılık, kendine güven, organize etmek, yönetmek.

Ay 5.evde Cuma, Cts kötü : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 6.evde Pzt, Salı, Çrş, Cts, Pazar süper : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Satürn 6.evde Prş, Cuma kötü : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.

Plüto 8.evde Bütün bir hafta kötü : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Uranüs 11.evde Bütün bir hafta kötü : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.


Yükselen Yengeç
Venüs 1.evde Bütün bir hafta kötü : İletişimParaVücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 2.evde Bütün bir hafta süper : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Sıcak yürekli, sadık, cömert, yaratıcı, egemen, irade, istek, canlılık, yaşama gücü, otorite, varoluş, bilinçli yönümüz, saygınlık, onur, kendinden eminlik, bağımsızlık, liderlik, yapıcılık, kendine güven, organize etmek, yönetmek.

Ay 4.evde Cuma, Cts kötü : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 5.evde Pzt, Salı, Çrş, Cts, Pazar süper : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Satürn 5.evde Prş, Cuma kötü : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.

Plüto 7.evde Bütün bir hafta kötü : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Uranüs 10.evde Bütün bir hafta kötü : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.


Yükselen Aslan
Güneş 1.evde Bütün bir hafta süper : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Sıcak yürekli, sadık, cömert, yaratıcı, egemen, irade, istek, canlılık, yaşama gücü, otorite, varoluş, bilinçli yönümüz, saygınlık, onur, kendinden eminlik, bağımsızlık, liderlik, yapıcılık, kendine güven, organize etmek, yönetmek.

Ay 3.evde Cuma, Cts kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 4.evde Pzt, Salı, Çrş, Cts, Pazar süper : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Satürn 4.evde Prş, Cuma kötü : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.

Plüto 6.evde Bütün bir hafta kötü : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Uranüs 9.evde Bütün bir hafta kötü :Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Venüs 12.evde Bütün bir hafta kötü :Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.


Yükselen Başak
Ay 2.evde Cuma, Cts kötü : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 3.evde Pzt, Salı, Çrş, Cts, Pazar süper : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Satürn 3.evde Prş, Cuma kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.

Plüto 5.evde Bütün bir hafta kötü : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Uranüs 8.evde Bütün bir hafta kötü :Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Venüs 11.evde Bütün bir hafta kötü :Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 12.evde Bütün bir hafta süper : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Sıcak yürekli, sadık, cömert, yaratıcı, egemen, irade, istek, canlılık, yaşama gücü, otorite, varoluş, bilinçli yönümüz, saygınlık, onur, kendinden eminlik, bağımsızlık, liderlik, yapıcılık, kendine güven, organize etmek, yönetmek.


Yükselen Terazi
Ay 1.evde Cuma, Cts kötü : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 2.evde Pzt, Salı, Çrş, Cts, Pazar süper : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Satürn 2.evde Prş, Cuma kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.

Plüto 4.evde Bütün bir hafta kötü : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Uranüs 7.evde Bütün bir hafta kötü :Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Venüs 10.evde Bütün bir hafta kötü :Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 11.evde Bütün bir hafta süper : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Sıcak yürekli, sadık, cömert, yaratıcı, egemen, irade, istek, canlılık, yaşama gücü, otorite, varoluş, bilinçli yönümüz, saygınlık, onur, kendinden eminlik, bağımsızlık, liderlik, yapıcılık, kendine güven, organize etmek, yönetmek.


Yükselen Akrep
Mars 1.evde Pzt, Salı, Çrş, Cts, Pazar süper : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Satürn 1.evde Prş, Cuma kötü : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.

Plüto 3.evde Bütün bir hafta kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Uranüs 6.evde Bütün bir hafta kötü :Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Venüs 9.evde Bütün bir hafta kötü :Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 10.evde Bütün bir hafta süper : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Sıcak yürekli, sadık, cömert, yaratıcı, egemen, irade, istek, canlılık, yaşama gücü, otorite, varoluş, bilinçli yönümüz, saygınlık, onur, kendinden eminlik, bağımsızlık, liderlik, yapıcılık, kendine güven, organize etmek, yönetmek.

Ay 12.evde Cuma, Cts kötü : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.


Yükselen Yay
Plüto 2.evde Bütün bir hafta kötü : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Uranüs 5.evde Bütün bir hafta kötü :Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Venüs 8.evde Bütün bir hafta kötü :Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 9.evde Bütün bir hafta süper : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Sıcak yürekli, sadık, cömert, yaratıcı, egemen, irade, istek, canlılık, yaşama gücü, otorite, varoluş, bilinçli yönümüz, saygınlık, onur, kendinden eminlik, bağımsızlık, liderlik, yapıcılık, kendine güven, organize etmek, yönetmek.

Ay 11.evde Cuma, Cts kötü : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 12.evde Pzt, Salı, Çrş, Cts, Pazar süper : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Satürn 12.evde Prş, Cuma kötü : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.


Yükselen Oğlak
Plüto 1.evde Bütün bir hafta kötü : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Uranüs 4.evde Bütün bir hafta kötü :Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Venüs 7.evde Bütün bir hafta kötü :Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 8.evde Bütün bir hafta süper : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Sıcak yürekli, sadık, cömert, yaratıcı, egemen, irade, istek, canlılık, yaşama gücü, otorite, varoluş, bilinçli yönümüz, saygınlık, onur, kendinden eminlik, bağımsızlık, liderlik, yapıcılık, kendine güven, organize etmek, yönetmek.

Ay 10.evde Cuma, Cts kötü : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 11.evde Pzt, Salı, Çrş, Cts, Pazar süper : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Satürn 11.evde Prş, Cuma kötü : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.


Yükselen Balık
Uranüs 3.evde Bütün bir hafta kötü :İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Venüs 6.evde Bütün bir hafta kötü :Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 7.evde Bütün bir hafta süper : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Sıcak yürekli, sadık, cömert, yaratıcı, egemen, irade, istek, canlılık, yaşama gücü, otorite, varoluş, bilinçli yönümüz, saygınlık, onur, kendinden eminlik, bağımsızlık, liderlik, yapıcılık, kendine güven, organize etmek, yönetmek.

Ay 9.evde Cuma, Cts kötü : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 10.evde Pzt, Salı, Çrş, Cts, Pazar süper : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Satürn 10.evde Prş, Cuma kötü : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.

Plüto 12.evde Bütün bir hafta kötü : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.
Öne Çıkan Yayın

Dikkat ! 03 - 06 Temmuz 2021 Kaosta Son Nokta !

Bu yazıyı yazdığım Ekim 2019'da Dünya şiddetli depremler ve savaşlar ile çalkalanıyor. Aslında her şey astolojik olarak 10 - 24 ...